Debatt:

Klima-solidaritet og vindkraft: Vi må også diskutere fordelene ved vindkraft

Vindkraft er CO2-fri og reduserer utslippet av CO2 fra brenning av kull, olje og gass.

Vindkraft fra steder med god vind er nå billigere enn vannkraft, som i Norge er meget rimelig. Naturen som blir berørt av utbygging får jo universell utforming, det vil si blir tilgjengelig for grupper i befolkningen som ellers ikke kommer seg ut, skriver debattantene.  Foto: Ty Stange / Ritzau Scanpix

Saken oppdateres.

Vindkraften har potensialet til å bli en av Norges største og viktigste klimadugnad til reduksjon av CO2 og derved reduksjon av global temperaturstigning. Uten vindkraft og andre rene energikilder ødelegges naturen av temperaturøkningene. NTNU og Sintef har hatt mange vindkraftprosjekt, blant annet et havvind-prosjekt, Nowitech ’09-‘17. Vi er med på ytterligere teknologiutvikling.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Kull, olje og gass står for 80 prosent av energitilgangen i verden. Dette gir et enormt utslipp av CO2, menneskeskapt klimagass. CO2 gir temperaturstigning som glasset i et drivhus. Økende CO2 i atmosfæren kan sammenlignes med temperaturstigningen i en bil i solen hvor vinduene lukkes sakte. Situasjonen er dramatisk. og Greta Thunberg sa i FN 23/9: Hvordan våger dere!

Til nå har vindkraften vært subsidiert i Norge. Dette fordi den er en effektiv kilde til ren og CO2-fri elektrisk energi. Vi som arbeider med vindkraft tenker hvert år at nå kan ikke prisen på vindturbiner reduseres mer, men hvert år blir den billigere. Vindkraft fra steder med god vind er nå billigere enn vannkraft, som i Norge er meget rimelig. Naturen som blir berørt av utbygging får jo universell utforming, det vil si blir tilgjengelig for grupper i befolkningen som ellers ikke kommer seg ut.

LES OGSÅ: Havvind er mer enn et blaff

Energi uten CO2 som vindkraft og annen fornybar energi redder naturen. Temperaturøkning gir styrtregn og ekstremtørke. Vinter uten snø, mer jordskred og flom. Vind og tørke gir store branner. Havet vil stige med 6 meter når isen på Grønland har smeltet. Isbreene smelter. Disse ulempene må vurderes mot redusert naturopplevelse med vindkraft.

FNs klimapanel er satt sammen av spesielt kompetente vitenskapspersoner. Forskningen utført av flere tusen fagfolk er dokumentert i artikler som er ekspert-evaluert og presentert internasjonalt. Vi kan uten tvil stole på konklusjonene. Arbeidsmetodikken likner på hvordan ny medisin blir godtatt eller forkastet. Medisinen blir testet i sykehus over hele verden og et panel samler kunnskapen som bakgrunn for godkjennelse. Basert på fakta, ikke kvikke meninger.

LES OGSÅ: Nå kan havvind-eventyret endelig bli virkelighet

En balansert fremstilling er gitt i filmen fra seminaret i sommer. Hvis du googler «Folkemøte om klima | The Big Challenge 2019 – NTNU», så begynner filmen etter 14 minutter. Lytt og lær. Her er mye tverrfaglig klimakunnskap samlet, hele paneldiskusjonen er tilgjengelig på nettet. For og imot vindkraft.

LES OGSÅ: Staten må få vann på havmølla nå

Reduseres ikke utslippene av CO2, må mottiltak om 20 år bli dramatiske. Biler, lastebiler, skip, anleggsmaskiner, aggregater for elforsyning på isolerte steder, alt må stort sett drives tilnærmet uten bensin eller diesel. 60 prosent av energien i Norge er CO2-fri vann- og vind-kraft. Vi burde være stolt av dette og vi bør oppfylle FNs klimagrenser. Likevel er Norge blant de verste landene i Europa med høyest utslipp av CO2 per innbygger.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå