Debatt:

Smertepasienter på anbud: Hvorfor endre noe som fungerer så bra?

Trondheim 24. september 2019 Sturla Storrø, daglig leder ved FysMedKlinikken. FysMedKlinikken må trolig legge ned driften etter at St. Olavs hospital ikke lenger ønsker å kjøpe tjenester  fra klinikken.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

De siste to ukers debatt i Adresseavisen er et godt bevis på at FysMed-klinikken tilbyr tjenester veldig mange frykter å miste.

Siden 1995 har klinikken i Trondheim behandlet tusenvis av pasienter med smerter i rygg, skuldre og nakke, og de har hjulpet til med omfattende livsstilsendringer for mennesker med helseskadelig overvekt. Gjennom 25 års virksomhet har de bygd opp et tverrfaglig miljø som høster anerkjennelse fra både leger som henviser, og ikke minst fra et betydelig antall takknemlige pasienter. FysMed-klinikken har fått klar beskjed fra Helse Midt-Norge om at de ikke vil få anledning til å drive slik de gjør i dag.

LES OGSÅ: Helse på anbud - i sin konsekvens medisinsk uforsvarlig?

Jeg har bakgrunn fra Forsvaret og har sett hvordan feilprioriteringer, etterfulgt av overivrige budsjetteksersiser, kan herje med kvaliteten på alt fra utdanningssystem til kampevne. Jeg er virkelig bekymret for at de samme mekanismene råder i vurderingene rundt tilbudene FysMed-klinikken i dag yter. Det finnes kanskje noen som kan tilby tjenestene rimeligere. Men blir det tjenester i samme omfang og til en like god kvalitet? Og ikke minst blir det tjenester som gir like god samfunnsøkonomisk nytte?

Richard Ligård 

Den viktigste grunnen til at jeg bryr meg, er at jeg selv som tidligere ryggpasient har erfart hvor viktig det kan være å få et tilbud om målrettet behandling som går over en lengre periode.

For tre år siden ble jeg etter måneder med store ryggproblemer henvist til FysMed-klinikken og den såkalte «Ryggskolen». Etter å ha trent hele livet tenkte jeg at det var begrenset hva de kunne tilby. Relativt fordomsfull fryktet jeg «trim for eldre» for pasienter som kanskje hadde like mye vondt i viljen som i kroppen. Snakk om å bli satt på plass. Fra første dag møter jeg et gjennomprofesjonelt behandlingsopplegg med engasjerte og kunnskapsrike ansatte. Jeg blir stilt krav til og jeg blir utfordret til å møte smerte med aktivitet på en måte jeg aldri hadde forestilt meg. Fordommene om mine medpasienter var også så feilaktige som de kunne bli. Jeg møtte utelukkende mennesker som viste mot og vilje til å kjempe for å bli friske nok til å være aktive både i jobb og på fritid.

LES SVARET FRA HELSE-MIDT TIL BEKYMREDE ANSATTE VED FYSMED HER

Til sammen var jeg i behandling/oppfølging i åtte uker med tre økter ukentlig. Dette i kombinasjon til jobb. Behandlingsopplegget var for meg meget vellykket og jeg har ikke vært sykemeldt en eneste dag i etterkant. I dag trener jeg jevnlig på øvelser, jeg har lært å vedlikeholde en relativt velfungerende kropp. Jeg kjenner etterhvert mange som har positive erfaringer. Opplæringen og behandlingen jeg fikk var så grundig og god at jeg tidvis også gir råd og lærer bort enkelte øvelser til andre som sliter med ryggen. Dette er det nok mange tidligere pasienter som gjør, og på denne måten øker verdien av behandlingsopplegget.

LES OGSÅ: Vi stenger dørene 1. januar

Jeg er overbevist om at den samfunnsøkonomiske nytten av FysMed-klinikkens virksomhet er enorm. En grundig og solid behandling har forebygget mang en sykemelding som koster samfunnet, arbeidsgivere og ikke minst den enkelte mye.

Jeg håper Helse Midt-Norge tar seg god tid til å se nøye på hvilke faktorer som har gjort behandlingsopplegget til FysMed-klinikken så vellykket. De har tross alt 25 års erfaring med å finjustere et behandlingsopplegg som hjelper svært mange til et aktivt liv. Det tar lang tid å bygge skikkelig kompetanse og kvalitet. Det tar dessverre ikke like lang tid å rive det ned. I Adresseavisen fredag 27. september blir fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik Sandbu, spurt direkte om det er økonomiske motiver bak endringene som nå blir foretatt. Svaret fra Sandbu er et klart nei. Da lurer jeg virkelig på om det er grunn til å endre noe som åpenbart fungerer bra.

LES OGSÅ: - Tilbudet til ryggpasienter vil bli opprettholdt

Jeg krysser fingrene for at framtidige pasienter vil få en like grundig og effektiv behandling som jeg selv fikk da jeg lå nede med «brukket» rygg.


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå