Debatt:

Alle veier fører til Sluppen

Saken oppdateres.

Ole Petter Bjørseth i Kjeldsberg uttrykker på debattplass at han er redd for at bydelsplanen for Sluppen tegner et bilde av en bilbasert drabantby. La oss håpe han ikke har rett. Vi har barn ved Nidarvoll skole. Når ny skole med 1300 elever står ferdig, vil vi helst ikke at den skal ende opp midt i en trafikkmaskin. Men vi leser ikke planforslaget helt på denne måten. Vi finner tvert imot mange gode tanker om en tett og folkevennlig bydel i planen som nå har vært ute til høring.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Sluppen er forbundet med industri, trafikk og gamle søppelfyllinger. Det er vanskelig å forestille seg at det kan bli stort verre enn i dag. 8400 biler dundrer daglig forbi skolegjerdet langs Bratsbergvegen. I nord er omkjøringsvegen en effektiv barriere mot Sorgenfri. Plangruppen anerkjenner at trafikkavviklingen er en av de største utfordringene: «Hovedvegen inn til sentrum starter her og møter riksveg, fylkesveger, lokale veger og gater.» Sluppen er en flaskehals - det kommer vi ikke utenom.

LES KOMMENTAREN: Vei ikke viktigst når en bydel blir planlagt

Selv om man bygger et tett og moderne bydelssentrum, må man nødvendigvis avvikle gjennomgangstrafikken. Planforslaget kommer med to tiltak som vi med barn på Nidarvoll Skole ser positivt på. Det ene er «Leirfossforbindelsen», en avlastningsvei som sluser tung trafikk fra Fossegrenda og Leirfoss ut på E6. Dermed kan Bratsbergvegen forbi skolen bli en ren kollektivgate. For elevene på skolen betyr det en betydelig bedre situasjon i forhold til trafikksikkerhet og miljø. Bydelssentrum vil ligge på den andre siden av denne kollektivgaten, samt mange nye boliger i 3-7 etasjer i bymessig kvartalsstruktur og god fremkommelighet for myke trafikanter. Dette kan bli en flott ny bydel.

LES OGSÅ: Er ikke drabantbyenes tid forbi?

E6 i tunnel er det andre tiltaket som kan ha mye positivt å bety for skolen - vel å merke om man går for lang tunnel. Vegvesenet skisserer to løsninger, hvor kort tunnel betyr tunnelåpning med fem felt og ramper ved Bratsbergvegen, kort sagt en større barriere mot Sorgenfri enn det vi har i dag. Med lang tunnel får skolen og Fredlybekken et fredeligere liv, det åpner opp mot Sorgenfri og Tempe med tryggere skolevei.

LES BAKGRUNN: Vil legge E6 under jorda og skape «en livlig bydel» på Sluppen

Bjørseth advarer mot barrieren som Leirfossforbindelsen skaper vest for det gamle e-verket sør i planområdet. Det er en forståelig bekymring, men vi mener at dette tiltaket betyr noe svært positivt for Sluppen som helhet, og spesielt for 1300 skoleelever på Nidarvoll. Bjørseth er også kritisk til at man velger et stort grøntdrag i stedet for «mindre nærparker, med mulighet for aktivitet og grøntområder tilgjengelig for alle». Det virker som han sikter til naturområdet Smidalen, også sør i planområdet.

Smidalen er et mye brukt utfartsterreng for skoler, barnehager og idrett i området. Jeg er glad for at planen går inn for å beholde dette som et stort grøntdrag.

LES OGSÅ: Dette halverer antall drepte. Regjeringa sier nei

Det eksisterer et Sluppen Forum der næringsinteresser og myndigheter har sittet sammen og lagt premissene for utviklingen av området. Kjeldsberg sitter også i denne gruppen, og har fått anledning til å komme med innspill. Men perspektiver og interesser kan sprike, både innad i forum og plangrupper. Vi håper vi fremover får en åpen politisk debatt om perspektivvalg, og at de gode ambisjonene for Sluppen ikke mistes i kompromisser.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå