Debatt:

Aner statsråd Høie egentlig hva som foregår i hans eget byråkrati?

Mens gresset gror, risikerer vi at kua dør. Derfor må helseminister Bent Høie nå sette skapet på plass.

Spørsmålet er om Bent Høie er oppmerksom på hva som foregår i hans eget byråkrati, spør Christian Aune Thomassen, daglig leder og gründer i innovasjonsbedriften WTW.  Foto: Ørn E. Borgen/NTB scanpix

Saken oppdateres.

I det norske parlamentariske demokrati er det ikke så ofte vi ser at statssekretærer eller departementer ser behov for å sette Stortinget «på plass». Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet går langt i denne retning når hun i Adresseavisen 26. september prøver å tilbakevise en berettiget kritikk fra både Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol og Høyres egen Linda Hofstad Helleland. Når Aps ledende helsepolitiker og Høyres ledende næringspolitiker kommer med sammenfallende gode råd som gjelder både helse og næring burde statssekretærer lytte mer på dem enn sine egne byråkrater.

Christian Aune Thomassen  Foto: Gunnar Okstad

Adresseavisen har i flere reportasjer påvist hvordan et statlig byråkrati i Oslo har utviklet produkter og systemer innen e-helse i direkte konkurranse med private bedrifter som har gått i bresjen i denne utviklingen. Ingvild Kjerkol har helt rett i at det virker helt ulogisk at noe slik skal skje på Høyres vakt. Det er gledelig, men ikke overraskende at Aps sentrale helsepolitiker slår fast at hennes parti «ikke er mostander av private teknologibedrifter som gir oss nye løsninger til beste for pasientene. At et direktorat skal lage de tekniske løsningene er ikke vår politikk».

LES OGSÅ: Først fikk bedriften støtte til å starte. Så åpnet staten en egen tjeneste

Det er desto mer overraskende at en helseminister fra Høyre lar dette skje. Spørsmålet er om Bent Høie er oppmerksom på hva som foregår i hans eget byråkrati. Statssekretær Bjerke hevder i Adressa at dette «ikke skjer i konkurranse med private». Men da kan hun ikke ha lest reportasjene i Adresseavisen, ei heller brevene og innspillene fra bedrifter som er rammet, eller fra teknologibedriftenes egen organisasjon, Abelia. Der har departementet i detalj blitt informert om hvordan urettferdig konkurranse fra det statlige e-helsedirektoratet skviser ut private bedrifter.

LES OGSÅ: En Ap-politiker kritiserer Høyre for at staten skviser private bedrifter

WTW utviklet sitt digitale system for timebestilling og kommunikasjon med legekontor seks år før staten opprettet sitt eget nettsted som har introdusert en konkurrerende løsning, med penger over statsbudsjettet. Denne tilbys «gratis» til legekontor, mens helsemyndighetene gjennom en firkantet fortolking av regelverket for fastleger legger kjepper i hjulene for de som først utviklet disse produktene. Det dreier seg her så absolutt om konkurranse, men av det uetiske slaget, grensende til myndighetsmisbruk. Med den dominerende rolle offentlig sektor har i norsk helsevesen, vil det i praksis være umulig for norske bedrifter å konkurrere internasjonalt, dersom de ikke slipper til på det norske marked.

LES OGSÅ: Misforstått om konkurranse

Neste gang statssekretæren eller andre i Helse- og omsorgsdepartementet uttaler seg til pressen, bør de først kaste et blikk på stortingsmeldingen om helsenæringen som deres egen regjering har fremmet. Den er til behandling i Stortinget. Det fremgår her at det offentlige særlig på e-helseområdet i praksis konkurrerer med privat næringsliv, ofte på ulike vilkår, og at direktoratet for e-helse har hatt en uheldig dobbeltrolle. Denne har skapt uklare ansvarslinjer mellom hva direktoratet skal levere, og hva næringslivet skal levere. Derfor foreslår regjeringen at e-helseløsningene overføres til Norsk Helsenett.

LES OGSÅ: Hun ber sine tidligere kolleger i regjeringen om å løse problemene som private bedrifter har med staten

Men mens gresset gror, risikerer vi at kua dør. Derfor må helseminister Bent Høie nå sette skapet på plass. Han må selv overta som leder. Det er ikke mer krevende enn at han instruerer sitt departement og underliggende direktorater om å respektere regjeringens egne dokumenter. Det gjelder blant annet regjeringens politiske plattform, den foran nevnte melding om helsenæringen, samt stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge», hvor regjeringen slår fast at «det offentlige i utgangspunktet ikke skal gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer effektivt». Og skulle Bent Høie et øyeblikk overse hva hans egen regjering har sagt og ment, kan han lytte til de kloke ord og gode råd fra Stortinget – tverrpolitisk – fra Ingvild Kjerkol og Linda Hofstad Helleland.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå