Debatt:

FysMed-klinikken er ikke det eneste tilbudet

Bildet er tatt hos manuellterapeut Torgrim Tønne, som sammen med andre skriver at det finnes andre tilbud enn FysMed for pasienter som sliter med ryggplager.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Når man leser oppslagene og leserinnleggene i Adresseavisen om den varslede nedleggelsen av FysMed-klinikken, kan man få inntrykk av at dette er det eneste tilbudet til pasienter med ryggplager, overvekt og sammensatte smerte- og symptomlidelser i primær- og spesialisthelsetjenesten i vår region. Det stemmer ikke.

Torgrim Tønne 

Lars Furan 

Torunn Hilstad  

Lars Vetlesen 

Vi jobber i primærhelsetjenesten i våre kommuner og hver dag gir vi våre pasienter behandling, treningsråd og veiledning, ofte i samarbeid og samhandling med hverandre. Fysioterapeutene i kommunene er tilknyttet private institutt, kommunalt ansatte og i frisklivssentraler. I frisklivssentralene er det også helsepersonell med tverrfaglig kompetanse innen ernæring, pedagogikk, ergoterapi, sykepleie, folkehelsevitenskap og psykologi.

LES OGSÅ: Helse Midt-Norge svarer bekymrede ansatte ved FysMed

Samarbeid mellom fastleger og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten bedres stadig og gjør at pasientene kan tilbys evidensbaserte (kunnskapsbasert) opplegg hvor man integrerer biomedisinsk, psykososial, profesjonsspesifikk og personlig kunnskap. Knutepunktmodellen er et opplegg i regi av Smertesenteret St. Olavs hospital, støttet av Norske Fysioterapeutforbund, Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin og fysioterapienheten i Trondheim kommune er eksempel på et undervisningsopplegg der fastleger og fysioterapeuter i Trondheim kurses sammen, ikke minst med tanke på pasienter med langvarige- og sammensatte symptomlidelser.

Vi vet at langvarige smerter innebærer uttalte negative samfunnsmessige konsekvenser i form av økt sykmelding, nedsatt funksjon, mindre delaktighet i samfunnet og forårsaker et betydelig problem for den som er rammet, i form av flere symptomer som depresjon, angst, utmattelse, søvnproblemer og nedsatt fysisk, psykisk, kognitiv og sosial funksjon. I primærhelsetjenesten er vi tettest på det livet pasientene lever og håndtering av denne pasientgruppen er noe av det viktigste i vårt samfunnsoppdrag.

LES OGSÅ: Umusikalsk eller bare litt urytmisk Helse-Midt Norge?

Fastleger og fysioterapeuter representerer en solid kontinuitet i de fleste kommuner. Vi har en unik mulighet til å skreddersy individuelle opplegg ut fra pasientenes totale livssituasjon. Ikke alle skal henvises til spesialisthelsetjenesten, noe som understrekes i stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste. Petter Brelin, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin, uttalte i Dagens Medisin for en stund siden at «vi forbruker for mye tjenester i andrelinjen» og Riksrevisjonens rapport fra i fjor konkluderer også med at det henvises for mye til spesialisthelsetjenesten.

Både i individuelt og samfunnsmessig perspektiv er det ofte fornuftig å prøve ut laveste nivå i behandlingskjeden før man henviser videre. I primærhelsetjenesten gjør vi en viktig og betydningsfull jobb allerede og vi vil fortsette å utvikle vårt tilbud til beste for våre pasienter.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå