Debatt:

Med dagens debattklima kan nei-aktivistene trygt feire

Noen refleksjoner etter å ha engasjert oss i debatten om det planlagte vindkraftanlegget på Skardsøya i Aure.

Folk med positive holdninger til vindkraft ble nedsablet som kunnskapsløse, amatører, mafia og kyniske naturødeleggere, skriver Hans Ramsvik.  Foto: privat

Saken oppdateres.

Vi i Salfjord planlegger Europas største landbaserte oppdrettsanlegg i Aure. Grunnet liten nettkapasitet inn til Nordmøre har Salfjord inngått avtaler som gir 35 prosent lokalt eierskap i vindmølleprosjektet og 15 år fastpris på strøm. Vindmølleparken vil kunne bidra sterkt til å lykkes med oppdrettsanlegget.

Men med den oppiskede stemningen rundt vindkraft nå, og lokalpolitikere som kjenner på stemningen skapt av aktivister, er det vanskelig å tro at det blir nye vindmølleparker i Norge i det hele tatt.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Folkeavstemningen 9. september om vindmøllepark på Skardsøya hadde 61 prosent valgdeltagelse. 70 prosent stemte nei, noe som betyr at 42 prosent av de stemmeberettigede har stemt imot vindkraftanlegget. Bakteppet er følgende:

 • FN mener verden på grunn av CO2 utslipp går mot en klimakrise
 • Aure har svært høye CO2 utslipp per innbygger, 40 ganger høyere enn Trondheim.
 • Kommunen får økte kostnader innen helse, skole og til betjening av lån.
 • Inntekter reduseres, og eiendomsskatt må mest sannsynlig innføres.
 • Vindmølleparken ville gi ca. 250 millioner kroner direkte til kommunekassen over 25 år.
 • Manglende energitilgang hemmer næringsutvikling i kommunen.
 • Samfunnsøkonomiske estimert effekt av vårt planlagte oppdrettsanlegg er 420 arbeidsplasser (inkludert ringvirkninger) 67 millioner kroner i årlige, direkte kommunale skatteinntekter og 2 milliarder kroner i årlige eksportinntekter.

LES OGSÅ: Havvind er mer enn et blaff

Det kan ikke være mange vindmølleparker i Norge som har bedre samfunnsmessig nytteverdi?

Resultatet av folkeavstemningen er utvilsomt påvirket av at «nei-siden» brukte alle våpen for å overbevise innbyggere og politikere i Aure om at lokalsamfunnet ville kollapse om det bygges 19 vindmøller. Både fake news og feilaktige påstander ble brukt i debatten, som:

 • Vindkraft gir flerdobling av strømprisen og økt nettleie.
 • Vindkraft er en voldtekt og rasering av natur – og hele kommunen vil bli nedbygd.
 • Det vil kunne komme erstatningskrav mot kommunen fra hytteeiere på over 270 millioner kroner.
 • Positive erfaringer fra Smøla og Åfjord ble avfeid som irrelevante
 • Vindkraft vil splitte folk, skape utrygghet, ble det sagt. Det verserte også mange konspirasjonsteorier.
 • Folk ble fremstilt som griske gribber, og det ble sagt at tyskere vil få inntektene og strømmen.
 • Det ble hevdet at folk som er positive til vindkraft, har IQ under 50.
 • Det ble også hevdet at ustabil vindkraft ødelegger for industri og kan ikke brukes for oppdrett.
 • Vindkraft svekker angivelig strømnettet og det blir mindre strøm.
 • Andre påstander er at elektrisitet fra vindkraft er miljøfiendtlig, ulønnsom og av lav kvalitet – og at det vil føre til massedrap av insekter.
 • Landbasert oppdrett ble nedsnakket som et luftslott.
 • Det ble til og med sagt at vindkraft forårsaker uregelmessig menstruasjon.

Folk med positive holdninger til vindkraft ble nedsablet som kunnskapsløse, amatører, mafia og kyniske naturødeleggere.

LES OGSÅ: Klima-solidaritet og vindkraft: Vi må også diskutere fordelene ved vindkraft

Kommunestyret i Aure vil gi negativ uttalelse både når det gjelder NVEs nasjonalplan og konsesjonssøknaden for Skardsøya Vindmøllepark. Jeg vil med en sterk bismak gratulere nei-aktivistene med et «nei til vindkraft».

Energi er nødvendig for å skape næring og arbeidsplasser for kommende generasjoner, også i Aure. Vi vil jobbe videre med å få på plass nettløsninger som kan løse de lokale energi utfordringene.

Med dagens debattklima kan nei-aktivistene trygt feire – det blir nok ikke flere vindparker så lenge debatten holdes på dagens nivå.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå