Debatt:

Parkeringskjeller i Ranheimsfjæra: Jeg føler meg lurt

Det har vært flere tvister om trange parkeringsplasser i Ranheimsfjære. Dette er fra en av dem. Nå har utbygger kommet til forlik med 31 saksøkere.   Foto: Tiril Vik Nordeide

Saken oppdateres.

Jeg er én av 31 som gikk til sak mot Ranheim Utbyggingsselskap(RU)/Skanska for å ha levert for smale parkeringsplasser. Nedenfor gis et kort utdrag av min partsforklaring, som jeg dessverre ikke fikk anledning til å fremføre fordi det ble inngått forlik:

LES OGSÅ: Bringer parkeringskrangel inn for Sivilombudsmannen

Vi som kjøpere fikk ingen informasjon om forholdene i parkeringskjelleren, selv om 66 beboere hadde tatt saken til retten, og selv om kjøpekontraktens punkt 7 slår fast: «Selger har plikt til å opplyse om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som han kjenner eller måtte kjenne til. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, foreligger det mangel».

Eivind Bratteland, 

Megleren til Heimdal Eiendomsmegling uttalte ved visning: «Det har vært noen klager på smale parkeringsplasser, men de er bygget etter forskriftene». (Noen = 66?)

Skanska visste selvfølgelig meget vel at de hadde levert en p-plass som ikke var av den standard som skulle forventes. I en nokså blomstrende markedsføring ble det heller ikke med ett ord antydet at det foreligger noen mangler.

LES OGSÅ: Får erstatning for trange garasjeplasser

Lagmannsrettens rettskraftige dom av 30. august 2017 sier: «Som det fremgår av uttalelsen fra Byggforsk er det et gjennomgående trekk ved p-kjelleren at RU ikke har oppfylt funksjonskravet i teknisk forskrift». Videre siteres: «Avviket medfører dermed at de aktuelle plasser har mangler som gir grunnlag for sanksjoner etter bustadoppføringslovens regler».

Fylkesmannen sier om dommen: «Det kommer ganske klart fram at p-plassene i Ranheimsfjæra er smalere enn hva som med rimelighet bør gjelde for funksjonelle plasser».

LES OGSÅ: Beboerne tapte i retten om trange parkeringsplasser

Likevel aksepterer ikke utbygger dommen, og de konsekvenser dette burde medføre for oss 31, som er tildelt parkeringsplass i samme kjeller, og med tilsvarende og til dels dårligere parkeringsforhold. Utbygger sier dommen er feil. En enkel illustrasjon fra min side: «Om jeg dømmes for bedrageri, kan jeg selvfølgelig privat mene at dommen er feil, men jeg kan ikke bruke argumentet om at dommen er feil som begrunnelse for å fortsette med bedrageri». Det mener jeg strider mot almen rettsoppfatning.

Eksempler på argumentasjon fra utbyggers advokat: «Din parkeringsplass fungerer, og følgelig har den ingen mangel». Dette utsagn er i klar konflikt med både lagmannsretten og Fylkesmannen som sier at det er levert en vare som ikke holder hva man skulle forvente. Utbygger tiltar seg her å definere hva som fungerer, og fratar meg retten til å ha noen mening om funksjonaliteten. Dette har man kanskje forstått, siden det i innledningsforedraget kun henvises til - ingen mangel.

LES OGSÅ: Dom om trange p-plasser ankes

Videre sies: «RU har heller ikke oppnådd noen besparelser ved å bygge for smale plasser». Her ligger det en (uforvarende) aksept for at plassene er for smale. Og at en utvidelse av bredden ikke medfører økte kostnader er selvfølgelig tøv.

Jeg finner det meget forbausende at Skanska som en stor, seriøs aktør, ser seg tjent med å stille seg bak slike argumenter.

Jeg er irritert, frustrert – og lurt. Av RU, Skanska, og Heimdal Eiendomsmegler. Dessverre er jeg også lurt av Trondheim kommune som nekter å føre tilsyn. Her vises til Tore Henriksens innlegg i Ordet fritt 1. oktober: «Hvem skal styre utviklingen av byen vår?».


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå