Debatt:

Høyre svarer på Adresseavisens utfordringer til folkevalgte: Det er mye som må rettes opp i Trondheim

Det er ingen tvil om at barn i Trondheim lider fordi barnevernet er for dårlig rustet til å gjøre en viktig jobb. En gjennomgang av barnevernet i Østbyen viser at omkring 100 barn, over en periode på fem år, er blitt sviktet, skriver Ingrid Skjøtskift.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Adresseavisen har gjennom sine utfordringer til politikere i Trondheim tatt kraftige oppgjør med klimapolitikken, situasjonen for barnevernet, tilbudet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, byutviklingen og sykefraværet i kommunen. Det er berettiget.

Gjennom 16 år med Ap som dominerende maktparti, har det vært så godt som umulig å gjøre politiske vedtak i Trondheim uten at Ap har vært en del av flertallet. Alternative løsninger og nye ideer har hatt dårlige kår. Private som bidrar med gode tilbud blir erklært uønsket. Det er mye å ta igjen, og mye å rette opp.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

I tillegg har avsløringene og korrupsjons-etterforskningen som gjelder byutvikling satt trondheimspolitikken - og byutviklingen - i vanry. Dette er ødeleggende for folks tillit til kommunens evne til å styre byutviklingen. Inntrykket av at den er styrt av egeninteresser og pengesterke aktører kaster skygge over utviklingen av Trondheim. Vi må ha større visjoner for byen og ta tilbake styringen og sikre at det ikke er tvil om at det er byens folkevalgte som styrer.

Situasjonen for noen av de svakeste, brukerne av bo- og aktivitetstilbudene, har vært vanskelig lenge. I lang tid har det også vært advart, forgjeves. Fylkesmannen, helseministeren, foreldre og pårørende har alle pekt på uakseptable forhold. Det gikk til slutt så langt at de ansatte slo alarm og advarte om fare for liv og helse. Høyre foreslo tidligere i år, sammen med Venstre og Frp, å gi et løft på 100 millioner kroner for å unngå nedbemanning og gi rom for omstilling.

LES OGSÅ: Adresseavisen utfordrer politikerne

Høyt sykefravær i deler av kommunens virksomhet har også vært en gjenganger i mange år. En stund har noen klamret seg til håpet om bedring, ettersom statistikken har vist en svak nedgang. Nå bærer det oppover igjen. Når 1.000 ansatte er borte fra jobb hver dag, sier det seg selv at det går utover kvaliteten på tjenestene og arbeidshverdagen til de som jobber i kommunen.

Høyre har gjentatte ganger etterlyst målrettede tiltak. Og, ikke minst, vi har etterlyst svar på hvilke tiltak det er som virker og hvilke som ikke virker. Vi vet at noen kommunale virksomheter som har lykkes godt i arbeidet med å få ned sykefraværet. det er et lederansvar å sørge for at vi lærer av dem for å få ned det samlede sykefraværet i kommunen.

LES OGSÅ: Vi trenger mer videregående skole for pengene

Det er ingen tvil om at barn i Trondheim lider fordi barnevernet er for dårlig rustet til å gjøre en viktig jobb. En gjennomgang av barnevernet i Østbyen viser at omkring 100 barn, over en periode på fem år, er blitt sviktet. Dette viser hvor alvorlige konsekvenser det kan få når kommunen ikke klarer å organisere seg godt nok og når ressursene ikke står i forhold til innsatsen.

Byutviklingen er et av de mest kraftfulle verktøy vi har for å bygge en grønnere og mer klimavennlig by. Hvis Trondheim skal bestå klimatesten må vi sette fart på urbanisering og fortetting av byen. Høyre vil bygge 15.000 sentrumsnære boliger samtidig som vi tenker kvalitet, grønne lunger og godt bymiljø.

Adressas utfordringer er en klar beskjed om at partiene som sitter med makten, og som har vært ansvarlig for utviklingen de siste 16 år, har feilet på viktige områder. Høyre skal fortsette å vise alternative løsninger og være en pådriver for et kursskifte.

Her kan du lese alle lederne:

Mandag: Politikerne må ta tilbake kontrollen over byen

Tirsdag: Utviklingshemmede må få et bedre tilbud

Onsdag: De må tørre å ta upopulære klimavalg

Torsdag: Kommunen må få ned det høye sykefraværet

Fredag: Ansett flere i barnevernet

Lørdag: De folkevalgte må fortelle regjeringen at nå er det Trondheims tur

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå