Debatt:

Helseministeren svarer legemiddelfirmaet: Mer opptatt av monopolmakt enn pasientene

Dersom Novartis allerede fra starten hadde tilbudt en lavere pris, og ikke vært så opptatt av å utnytte monopolmakten sin, kunne Aimovig vært tatt opp i blåreseptordningen på et langt tidligere tidspunkt, skriver Bent Høie.  Foto: Kristin Svorte

Saken oppdateres.

Veronika Barrabés og Veronica Gran fra Novartis, som produserer migrenemedisinen Aimovig, liker ikke at jeg forsøker å presse ned prisen på migrenemedisin for at norske pasienter skal få den på blå resept. Derfor kommer de med flere misvisende påstander og tolkninger av mine utsagn i Adresseavisen lørdag 5. oktober.

De påstår at de nordiske landene har godkjent migrenemedisinen Aimovig på blå resept. Ingen av de nordiske landene har innvilget refusjon til hele pasientgruppen som Aimovig har markedsføringstillatelse for. I Sverige er det gitt tidsbegrenset refusjon for pasienter med kronisk migrene med krav om ny dokumentasjon innen 30. juni 2020. I Danmark er det en liten pasientgruppe som har fått innvilget refusjon med strenge vilkår knyttet til forskrivning av Aimovig. England og Nederland har sagt nei til innføring av Aimovig.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Novartis viser til at prisen står i et rimelig forhold til den verdien legemiddelet utgjør for pasient og helsevesen. Det er riktig at Novartis har kommet med et konfidensielt pristilbud for en begrenset gruppe pasienter som gjør at behandlingen av disse er kostnadseffektiv. Totalkostnader for pasientgruppen med kronisk migrene vil likevel overstige fullmaktsgrensen. Det vil si at den vil koste samfunnet mer enn 100 millioner kroner i året i minst et av de første fem årene med refusjon. Det er ingen automatikk i at regjeringen og Stortinget skal bevilge midler i statsbudsjettet til kostnadseffektive legemidler som overstiger fullmaktsgrensen, siden dette vil kunne gå på bekostning av andre gode tiltak. Jeg har derimot tro på at med tre tilbydere av forebyggende migrenelegemidler vil det være mulig å få prisene ytterligere ned. På den måten vil vi kunne prioritere både migrenepasienter og andre som har behov for tjenester innenfor helsebudsjettet.

LES BENT HØIES FØRSTE INNLEGG HER.

LES SVARET FRA LEGEMIDDELFIRMAET HER.

De sier at de har tatt initiativ til en individuell refusjonsordning. Dette er også noe Legemiddelverket har vurdert. Selv med en individuell refusjonsordning via Helfo, for pasienter med kronisk migrene, er totalkostnaden for pasientgruppen for høy.

Legemiddelverket har også sett på om det kan settes strengere vilkår for å begrense refusjon til en mindre undergruppe der behandlingen i enda større grad er kostnadseffektiv, men har kommet til at det ut fra dokumentasjonen i metodevurderingen vil være vanskelig å skille ut en slik gruppe.

LES BAKGRUNN: Blå resept er urettferdig - og sånn må det være

LES OGSÅ: - Nå blir det bare de rike som kan kjøpe seg friske

Novartis etterlyser raskere grep for å sikre refusjonsordning til norske migrenepasienter. I et intervju i Dagens Medisin 4. oktober påpeker Novartis-leder Barrabés at det som i alle andre butikker er viktig å være først ute, og at forkjøpet nå forsvinner. Dersom Novartis allerede fra starten hadde tilbudt en lavere pris, og ikke vært så opptatt av å utnytte monopolmakten sin, kunne Aimovig vært tatt opp i blåreseptordningen på et langt tidligere tidspunkt.

I september gav jeg Legemiddelverket og Sykehusinnkjøp i oppdrag å forhandle priser for å få ned totalkostnaden for pasientgruppen med kronisk migrene. Jeg har i dag fått vite at forhandlingene prioriteres høyt i Sykehusinnkjøp. Jeg håper leverandørene gjennom disse forhandlingene vil senke prisene slik at norske pasienter med kronisk migrene kan få behandlingen dekket på blå resept så raskt som mulig. Hvert år bruker vi over 10 milliarder kroner på legemidler gjennom blåreseptordningen, en ordning som kommer over 2,5 millioner brukere til gode.

Å få ned prisene vil være en løsning som gir norske pasienter tilgang til de nye migrenelegemidlene gjennom blåreseptordningen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå