Debatt:

NTNU-lektor: Ny masterutdanning kan gi bedre barnevern

Utredningen viser at barnevernet trenger et kraftig kompetanseløft, skriver Inger Jacobsen, universitetslektor ved NTNU. 

Saken oppdateres.

Barne- og familiedirektoratet har offentliggjort rapporten «Utredning av kompetansehevingstiltak i barnevernet» og Kunnskapsdepartementet har fulgt opp anbefalingene fra barnevernets fagdirektorat og fagdepartement. Kunnskapsdepartementet setter nå i gang utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for en masterutdanning i barnevern for barnevernspedagoger og en masterutdanning i barnevernsarbeid for sosionomer, vernepleiere og andre som vil kvalifisere seg til arbeid i barnevernet.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Utredningen viser at et kraftig kompetanseløft er nødvendig for å tette gapet mellom den myndigheten samfunnet har gitt til barnevernet, og tiltakene som skal sørge for at arbeidet utføres med høy kvalitet, skriver Barne- og familiedirektoratet (Buf-dir.). En rekke offentlige utredninger og meldinger har gjennom flere tiår hatt kompetansen i barnevernet som tema.

Ifølge Barne- og familiedirektoratet har samtlige av disse vist at barnevernet trenger et kraftig kompetanseløft, men at de foreslåtte tiltakene i liten grad er blitt fulgt opp. I tillegg til tiltak rettet mot utdanningene, inneholder rapporten blant annet kompetansekrav til barnevernstjenesten og til barnevernsinstitusjoner. Kompetansen i barnevernet skal bedres gjennom å etablere en ny utdanningsstruktur som grunnlag for å jobbe i barnevernet. Et sentralt punkt er at et nytt masterløp må inneholde en betydelig økning og forbedring av praksis i utdanningen og praksisrelevant teori, skriver Barne- og familiedirektoratet.

LES OGSÅ: Nadia delte sin personlige historie om oppveksten som fosterbarn

Dette betinger samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet. Buf-dir. har tro på aktørenes vilje til å jobbe for økt kompetanse i barnevernet gjennom de tiltakene som foreslås i rapporten. En forutsetning for god og nok praksis for studenter er at praksisplassene både har de økonomiske ressursene og kompetansen til å gjøre denne jobben.

Barnevernets kjerneoppgaver handler om noen av de mest utsatte gruppene i samfunnet. Samfunnsoppdrag og mandat innebærer å kunne skille foreldre fra sine barn eller ha ansvaret for barn og unge med tunge psykiske lidelser og rusproblematikk. Endelig får vi et kompetanseløft for barnevernet som både utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet må følge opp for at dette skal lykkes.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå