Debatt:

Sluppen blir en god bydel

Dette er forslaget til hvordan Sluppen kan se ut i framtida.   Foto: Rambøll, Agraff og Sahaa

Saken oppdateres.

I en kommentar 1. oktober skriver Trygve Lundemo at vei har fått for mye fokus på bekostning av byutvikling i planene for Sluppen. Å avklare trafikkløsninger i dette området er ingen nedvurdering av andre hensyn. Det er en forutsetning for å skape en bydel der det er godt å bo og jobbe.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Kommunedelplan for Sluppen følger opp mulighetsstudiet Sluppen 2050, som ble gjennomført i 2017 på vegne av Trondheim kommune, Miljøpakken, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen og R. Kjeldsberg AS. Oppgaven var å se på om og hvordan Sluppen kan bli en attraktiv og urban bydel med et effektiv kollektivknutepunkt. Alle de tre teamene som deltok i mulighetsstudiet, kom fram til at Sluppen har et stort potensial som en bydel hvor det er godt å leve og jobbe, dersom E6 legges under bakken. Mulighetsstudiet kan du se på Trondheim kommunes hjemmeside.

Ved evaluering av mulighetsstudiet ble det vedtatt at det skulle utarbeides en kommunedelplan for Sluppen. Kommunedelplanen er altså trinn to for en livlig bydel på Sluppen. Visjonsarbeidet, som Lundemo mente at manglet, er å finne i mulighetsstudiet, som for øvrig også var omtalt og vedlagt saken.

Det skal arbeides videre med mer detaljerte løsninger på bakkenivå. Alt ligger til rette for å skape en livlig og attraktiv bydel på Sluppen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå