Debatt:

Folk må ta seg fri og reise opptil 30 mil for å gå til audiograf

Hva har omorganisering ført til? Vi mener å se at køene til audiografer og legespesialister blir lengre, skriver debattanten.   Foto: Frank May/Scanpix

Saken oppdateres.

Jeg er medlem av lokallaget til Hørselshemmedes landsforbund (HLF) i Hemne og Snillfjord. I mai 2011 åpnet Audio Plus AS kontor og ansatte audiograf. Samarbeidet med leger her i Hemne og legespesialister i Trondheim har i alle år fungert til alles tilfredshet, og eldre og unge brukere med hørselsproblemer er blitt fulgt opp av audiografen her i Hemne, slik hørselsomsorgen bør fungere i praksis.


Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Uten forvarsel ble hørselsomsorgen i Hemne og store deler i Midt -Norge rasert med et pennestrøk av Helse Midt-Norge. Et system som har fungert i årevis, ble fjernet. Legespesialister, audiografer og vi som brukere har ennå ikke fått en troverdig begrunnelse og forklaring på hvorfor dette skjer. Det er derfor naturlig å stille følgende spørsmål til styret:

  • Har styret i Helse Midt-Norge behandlet hørselsomsorgen eller er dette en vill idé av overivrige byråkrater?
  • Hva er hensikten med omorganiseringen?
  • Hvorfor kan ikke private audiografer opprette og inngå avtale med legespesialister?
  • Mener styret at hørselsomsorgen er tilfredsstillende organisert i dag?
  • Etter omleggingen: Hvordan fungerer nå hørselsomsorgen i ute i distriktskommuner som Hemne, Snillfjord og Hitra?

LES OGSÅ INFO FRA HELSE MIDT-NORGE: Pasientens rettigheter i hørselsomsorgen (ekstern lenke)

De fleste kommuner har en hørselskontakt, som ofte er en ergoterapeut eller en annen kommuneansatt. Felles for de fleste av disse er at de kan lite eller ingenting om hørsel og enda mindre om høreapparat som det meste av hørselsomsorgen dreier seg om. Neste ledd i den offentlige hørselsomsorgen er fastlegen. Hørselstap kan som kjent ikke medisiners og operative inngrep blir sjelden foretatt av fastlege. Pasienten blir da henvist til legespesialist.

Vi har erfart at de fleste legekontor og leger ut i kommunene mangler utstyr for testing av hørsel og i tillegg mangler kunnskap om høreapparat. Da har vi lite igjen av den offentlige hørselsomsorgen i distriktet. Skal en bruker ha nytt høreapparat, er det bare audiografen som har fagkunnskapen og som kan utføre nødvendig tilpasning. Den nye ordningen fra Helse Midt-Norge er kostbar og tidkrevende, og den går ut over den enkelte bruker og det offentlige.

LES OGSÅ: Advarer unge mot å sovne med musikk på øret

Hva har omorganisering ført til? Vi mener å se at køene til audiografer og legespesialister for utprøving og tilpassing av nye høreapparat blir lengre. Oppfølging av en ny høreapparatbruker må skje av audiograf, ofte opptil fem til åtte ganger før apparatet er tilpasset. Med plassering av audiografen under same tak som legespesialisten - som er i Trondheim - er det naturlig at køene blir lengre og frustrasjon og fortvilelsen blant brukerne blir større og større.

Brukere som må ha service og ettersyn av sitt høreapparat, må ofte ta seg fri på jobb, bruke hele dagen og kjøre bil og reise mellom 10 og 30 mil for å finne en audiograf. De eldre brukere som ofte bruker rullestol, rullator eller lignende - og i tillegg bor på et sykehjem – gjør at kommunen får store utgifter. I tillegg til dette har vi nå en rekke audiografer i Midt-Norge med til dels lang erfaring som går arbeidsledig.

LES OGSÅ: Derfor bruker landslagssjefen øreplugger

Hva må så gjøres for å skape tilfredsstillende hørselsomsorg ute i kommunene? Når vi vet at ca. 75 – 80 prosent av hørselsomsorgen kan betjenestav audiograf, da må det være enklest, lettest og mest økonomisk for brukerne og for det offentlige at regelverket endres slik at brukeren/pasienten får refundert sine utgifter for tilpasning og justering av høreapparat hos den private audiografen. Den andre måten er å godkjenne at samarbeidsavtale som opprettes mellom audiograf og avtalespesialist utløser refusjon av brukers utgifter.

Jeg forventer at styret i Helse Midt-Norge vurderer mine forslag til løsning på en krise som ble skapt med et pennestrøk og som kan rettes opp med ett enkelt vedtak. Jeg forventer også at de spørsmål jeg reiste innledningsvis blir besvart.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå