Debatt:

«Vern om Nordhordlandsfjella» svarer på kronikk om vindkraft: Balansert innlegg, men noe må korrigeres

Anita Haukås Oppedal, VON - Vern om Nordhordlandsfjella, svarer på kronikken fra forskerne ved Universitetet i Agder. 

Saken oppdateres.

Det var med interesse jeg leste en kronikk om vindkraft i Adressa 17. oktober. Dette var et innlegg som klarte å balansere mange argumenter for og mot vindkraft på en god måte. Likevel må jeg gi tilbakemelding om en alvorlig uttalelse om vindkraft-motstandere som kronikkforfatterene må korrigeres på. Dette er et kraftig angrep på integriteten og motivene til oss som arbeider for å få frem viktige og underkommuniserte momenter mot vindkraft.

Kronikken inneholder følgende utsagn: «Mest urovekkende er det kanskje at vi ser en radikalisering av motstanden med bruk av trusler, sivil ulydighet og hærverk.» Å bruke ordet radikalisering om vindkraftmotstand insinuerer at dette er en bevegelse som oppfordrer direkte til bruk av vold.

LES OGSÅ: Fire spørsmål som må besvares for å løse Norges vindkraft-konflikter

Anita Haukås Oppedal 

Fra Wikipedia: «Radikalisering benevnes ofte som tilslutning til voldelig (ekstrem) ideologi. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) definerer radikalisering som prosessen som leder en person til å bli villig til å bruke vold for å oppnå et mål.» Alle aksjonsgrupper oppfordrer til saklig debatt og motstand som ikke er til fare for andre. Det har vært noen episoder med hærverk som forhåpentligvis er under etterforskning. Det snakkes også om trusler i sms-meldinger og lignende. Jeg regner med at alt slikt blir politianmeldt umiddelbart, for dette er helt uakseptabelt.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det kan likevel ikke være slik at alle aksjonsgrupper og all vindkraftmotstand i Norge får merkelappen radikalisert. Dette er også helt uakseptabelt, og beskriver ikke den organiserte bevegelsen som er på vei til å reise seg mot vindkraft i Norge.

Begrepene i uttalelsen er dessuten sammenblandet. Sivil ulydighet noe annet enn vold, og kan ikke sammenlignes med radikalisering: Fra Wikipedia: «Sivil ulydighet er et politisk virkemiddel som brukes for å markere motstand mot en spesiell politisk sak ved å bryte utvalgte lover på bakgrunn av samvittighet og moralske overbevisninger. Det er vanlig å hevde at handlingen må gjøres i full åpenhet og være ikke-voldelig for å kunne regnes som sivil ulydighet.»

LES OGSÅ: Hvorfor får vi vindkraft vi ikke trenger?

Sivil ulydighet regnes som det ytterste virkemiddel en befolkning har når deres livsgrunnlag er truet. Vindkraftmotstandere opplever på mange områder situasjonen så alvorlig, og varsler at de er villige til å ta i bruk sivil ulydighet. Særlig gjelder dette nå utbyggere setter i gang arbeid før klagesaker er ferdig behandlet.

Trusler og hærverk er alvorlig, og kan selvfølgelig føre til farlige situasjoner. Det er foreløpig ikke bevist at noen aksjonsgruppe kan settes i direkte sammenheng med de tilfeller som er under etterforskning, så langt jeg vet.

På knappe to måneder fikk Adresseavisen mer enn 50 leserinnlegg om Trønderenergi og enda flere om vindkraft på Frøya. Her er noen av dem.

Det bør derfor vises stor varsomhet med å anklage både enkeltpersoner, grupper og vindkraftmotstandere som helhet før man vet hva som har skjedd. Jeg regner med at også vi som er uenig med politiske beslutninger, vi som klager og ber om å få våre klager behandlet, har et rettsvern mot å bli urettmessig anklaget for noe vi ikke har gjort, og heller ikke planlegger å gjøre.

Ord er makt, og bruk av ordet radikalisering i denne sammenheng vil ramme all organisert vindkraftmotstand på en utilbørlig måte.

Med fredelig og ikke-voldelig hilsen MOT vindkraft.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå