Debatt:

Tjenesten koster mellom 0 og 15 000 kroner i timen: - Forskjellsbehandling

Staten bidrar til konkurransevridning gjennom sin lovpålagte lostjeneste.

Havnedirektør Asle Andersen i Nord-Trøndelag Havn i Rørvik mener lostjenestens forskjellsbehandling er konkurransevridende.  Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Mens det mange steder langs kysten er gratis å få den lovpålagte losen om bord, koster det dyrt andre steder. Dette er statlig konkurransevridning.

Kostnaden staten belaster rederier for å benytte en lovpålagt lostjeneste, er uhyrlig forskjellig hvor på Norskekysten du befinner deg. Tar du los innenfor områder som inngår i Kystverkets ordinære tilbringertjeneste, dekker staten båtskyssen av losen til og fra fartøyet.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det såkalte losbordingsfeltet Grinna sør for Rørvik, er ikke en del av Kystverkets ordinære tilbringertjeneste ifølge lospliktforskriften. Fartøyer som trenger å ta los fra Grinna, må derfor betale for transport av los til og fra fartøyet. Dette kommer i tillegg til kostnadene som allerede er knyttet til lostjenesten, og som alle lospliktige fartøyer må betale for.

Ekstraregningen staten krever for å sette losen om bord ved Grinna er skyhøy. Los-taxien koster hele 15 292 kroner i timen. Det vil si at fartøyer som er avhengig av los for å gå til og fram en kai i dette området, må ut med over 30 000 kroner mer enn andre steder – vel å merke om til- og fra-transporten kan gjøres unna på én time hver veg.

Vi vet at skip og agenter allerede velger bort hensiktsmessige anløp på Namdalskysten på grunn av de ekstreme skysskostnadene de ilegges. I stedet velger de andre havner for å losse/laste gods, som dermed må fraktes til og fra alternative havner på landeveien. Det medfører både økt framføringstid for vareeier og unødvendige miljøbelastninger.

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS har med støtte fra Kystverket investert betydelige beløp i Kråkøya kysthavn, hvor det jobbes aktivt for å komme i gang med sjøtransport av fersk, midtnorsk sjømat til Europa. Da kan det ikke være slik at vi også må konkurrere mot Kystverkets forskjellsbehandling med skyhøye ekstrakostnader.

Samtidig som tilbringertjenesten for lostjenesten virker sterkt konkurransevridende for deler av Norskekysten, går statens lostjeneste med overskudd. Med bakgrunn i overraskende høye losinntekter første halvår i år, reduserte Kystverket losberedskapsavgiften med 40 prosent fra 1. august og ut resten av året. Den konkurransevridende tilbringertjenesten beholdes som før.

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS mener at overskuddet fra den statlige losordningen heller bør brukes til å innlemme flere losbordingsfelt i den ordinære tilbringertjenesten. Det vil utjevne dagens forskjellsbehandling, styrke sjøtransportens konkurranseevne langs Norskekysten og bidra til at staten når sine egne (uoppfylte) mål om godsoverføring fra veg til sjø.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå