Debatt

Husk å skrive fremtidsfullmakt mens det ennå er tid

Staten tar nå 80 prosent av trygden til våre foreldre og 85 prosent av rentene på deres ferdigskattede formue som de har opparbeidet seg gjennom et langt og sparsomt liv.

To sønner skriver om det de mener er urimelig behandling av dem som verger for sine syke foreldre fra Fylkesmannens side. Her er foreldrene på tur i nærheten av hjemmet sitt etter at de ble syke.   Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Våren 2018 endret livet seg dramatisk for min mor og far som da var henholdsvis i begynnelsen og i slutten av 70-årene. Fra å kjøre bil, bo i enebolig med hage, og ta seg av både hytte og småbruk, ble de med en måneds mellomrom diagnostisert med Alzheimers sykdom.

LES OGSÅ: Verge for tiltalte: - Jeg varslet Trondheim kommune om at han var deprimert

Etter råd fra hjemmesykepleien ble de flyttet til et bosenter ca. seks måneder senere. Det ble plutselig en helt ny situasjon for mine foreldre og for oss to sønnene. I tillegg til å være 100 prosent eneansvarlig for mine to fortsatt mindreårige barn etter at jeg ble enkemann for ti år siden, fikk jeg nå også en ny rolle i forhold til mine foreldre.

Vi hadde i løpet av sommeren fått skrevet en fremtidsfullmakt som handlet om eneboligen og et dokument, og om hytta der mamma og pappa sammen med to vitner, mine foreldres nærmeste venn og en annen venn av familien, hadde signert på at overskuddet av salget skulle fordeles på oss sønnene. Ingen av dokumentene ble godkjent.

LES OGSÅ: Skam dere politikere

Alle inntekter fra salg av enebolig, hytte og småbruk, pluss kontantinnskudd skal inn på sperret kapitalkonto som Fylkesmannen kontrollerer. Totalt kan summen komme opp i pluss ti millioner kroner.

Vi er nå utnevnt til verger for våre foreldre og i alle skjemaer fra Fylkesmannen står det at «personen under vergemål skal alltid høres før en disposisjon gjennomføres. Fylkesmannen forutsetter at verge så langt dette er mulig har forsøkt å forhøre seg med personen under vergemål før omsøkte disposisjon gjennomføres». Fylkesmannen har aldri forhørt seg med mine foreldre, og den viljen de har uttrykt skriftlig blir avvist.

Staten tar nå 80 prosent av trygden deres og 85 prosent av rentene på deres ferdigskattede formue som de har opparbeidet seg gjennom et langt og sparsomt liv.

LES OGSÅ: 3500 har verge i Trøndelag. Slik er reglene

Dersom vi blir for seine med å få solgt eneboligen deres, vil det også bli skatt av gevinsten. La oss si at eneboligen er verdt moderate 3 340 000 kroner mot 340 000 kroner da de bygde i 1975. Da vil skatt av gevinst bli 840 000.

Jeg og min bror må nå ordne opp etter et langt og innholdsrikt liv. Enebolig, hytte og småbruk skal vedlikeholdes, ryddes og selges. Som «nærstående verger» kan vi søke om en kompensasjon på inntil 1000 kroner i året.

Pappa takket meg en gang for at jeg klarte meg så godt på egen hånd, da fikk de også bedre råd. Jeg klarer meg fortsatt jeg, men vet at mamma og pappa gjerne hadde sett at de kunne bidratt mer nå da de selv ikke har behov for sine verdier.

Fylkesmannens ordning er jo laget for at personer som ikke er i stand til å svare for seg selv, skal bli tatt vare på og ikke utnyttes, men det kan føles som at det istedenfor er staten som benytter anledningen til å utnytte situasjonen økonomisk.

LES OGSÅ: Helsen til foreldrene mine blir dårligere. Har de rett til hjemmesykepleie eller sykehjem?

En av mine foreldre vil jo gå bort først. Fylkesmannen/Staten vil da ha fordel økonomisk av å la den gjenværende partneren sitte i uskiftet bo. Dersom mamma for eksempel lever til hun blir 90, slett ikke utenkelig, vil isåfall staten ha skaffet seg inntekter på deres ferdig skattede penger på ca. 2 700 000, og det er utenom eventuell skatt av gevinst på enebolig.

Det er faktisk så låst at selv om mine foreldre ikke har førerkort lenger, så må jeg søke Fylkesmannen om lov til å selge bilen deres til min stesønn som akkurat har fylt 18, en bil med en markedsverdi på ca. 15000 kroner.

Rekk opp hånden den som tror det som nå skjer er mine foreldres reelle vilje! Husk å skrive Fremtidsfullmakt mens det ennå er tid!

Foreldrene er syke, men trenger fortsatt mosjon. 
        
            (Foto: Privat)

Foreldrene er syke, men trenger fortsatt mosjon.  Foto: Privat

På forsiden nå