Debatt

Jernbaneverkstedet på Marienborg er viktig for teknologibyen Trondheim

Mantenas jernbaneverksted på Marienborg sørger for at Trønderbanen alltid går på «skinner» og at lokomotiver, vogner og annet jernbanemateriell blir reparert og holdt i forsvarlig sikkerhetsmessig stand.

Det brenner et blått lys for Marienborg, frykter innleggsforfatterne. Det vil bety en gradvis nedlegging av fagmiljøet på Marienborg og en utfasing av produksjon til Oslo-området.  Foto: Kjell A. Olsen

Saken oppdateres.

Et kompetent og mangfoldig fagmiljø har sørget for dette i over hundre år. Her har det ikke bare vært smarte og kreative hoder og dyktige hender, men også stolthet og hjerte for å gjøre en best mulig jobb for et godt og sikkert togtilbud i regionen.

Marienborg har også hatt stor betydning for industriutviklingen i Trondheim og Midt-Norge og vært en motor i utdanningen av fagarbeidere og ingeniører på ulike fagfelt. Det er mange lærlinger som opp gjennom historien har fått sitt fagbrev på Marienborg. Legges Marienborg ned, innebærer det et stort bortfall av lærlingeplasser og praksisplasser for yrkesfagelever i Trondheimsregionen. Det vil være et stort tap for fagopplæringen og framtidig verdiskaping.

En utbygging av jernbanen er viktig for å bedre kollektivtilbudet i Trondheimsregionen og Midt-Norge og redusere klimautslippene fra transportsektoren. Vi har 15 prosent av norsk jernbane, men den borgerlige regjeringen legger opp til at bare to prosent av midlene i Nasjonal Transportplan skal investeres her.

Innfasingen av 14 nye Flirt-tog på Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen blir bra for de reisende, men det er også viktig at vi har et verksted med best mulig kunnskap og kompetanse for et effektivt og sikkert vedlikehold og reparasjon. Det er denne kompetansen vi har på Marienborg, og som det er viktig å beholde og utvikle i Trondheim.

Tidligere industriminister fra Arbeiderpartiet Finn Lied hadde sin praksis på Marienborg mens han gikk på NTH og uttalte følgende: «Når det skulle gjøres noe vanskelig i Trondheim, ble verkstedet kalt på».

På Marienborg utføres i dag både lett og tungt vedlikehold av motorvognsett type BM92 og BM93, diesellokomotiv og vogner. Verkstedet har også en industriavdeling, diagnosestasjon og underhjulsdreibenk. Mantena Marienborg utfører i dag alt av vedlikehold på dieselmateriell i Norge, og har over flere år bygget opp en unik nasjonal kompetanse.

Nå brenner det et blått lys for Marienborg. Det planlegges et nytt verksted på Støren for Flirt-togene og samtidig er det usikkert hva SJ velger for sine tog. Det vil bety en gradvis nedlegging av fagmiljøet på Marienborg og en utfasing av produksjon til Oslo-området.

Arbeiderpartiet mener at fagmiljøet på Marienborg må beholdes og styrkes. Marienborg har kort avstand til Trondheim Sentralstasjon, det er tilstrekkelig areal på området til at det kan bygges en ny verkstedhall og det er kort avstand til den planlagte godsterminalen på Torgård. I tillegg kan verkstedet dra nytte av et samarbeid med NTNU og Sintef.

Arbeiderpartiet vil jobbe for at jernbaneverkstedet på Marienborg opprettholdes og at det bygges ny verkstedhall tilpasset moderne togmateriell. En bevaring og utvikling av Industrimiljøet på Marienborg er viktig for teknologibyen Trondheim og for at vi skal nå våre mål om nullutslipp i transportsektoren.


 
 
På forsiden nå