Adresseavisen mener:

Regjeringen bør ikke avvise skatt på havbruk

Det er liten tvil om at staten gjerne skulle hatt kloa i flere av skattekronene til laksemilliardærene.

Staten vil at oppdrettsnæringen betaler mer skatt, og at staten får en større del av overskuddet. Det reagerer oppdrettskommunene og havbruksnæringen på.  Foto: Steinar Johansen / Midt- Norsk Havbruk

Saken oppdateres.

Norsk havbruksnæring har hatt en eventyrlig vekst og svært god lønnsomhet de siste ti årene basert på en eksklusiv tilgang til et knapp fellesgode. I motsetning til vannkraft- og petroleumsbransjen har havbruksnæringen sluppet skatt på grunnrenten, det vil si denne ekstraordinære avkastningen de har gjennom oppdrettskonsesjonene. Det kan det bli en endring på dersom regjeringen snur. Det bør Høyre, Frp og Venstre gjøre.

LES OGSÅ: Ikke urimelig med egen lakseskatt

Et utvalg som ble nedsatt i september i fjor, la i går frem anbefalingen til ny skattelegging av havbruksnæringen. Her foreslår flertallet at det innføres en grunnrenteskatt på 40 prosent av overskuddet, kombinert med en produksjonsavgift som skal gå til vertskommunene. Havbruksfondet, som har gitt oppdrettskommunene millioninntekter, skal overføres til staten. Eiendomsskatten på havbaserte anlegg forelås fjernet.

Vi mener at utvalgets anbefaling er verdt å lytte til. Det er ingen tvil om at havbruksnæringen har hatt en eventyrlig lønnsomhet gjennom å utnytte nasjonale ressurser - det vil si tilgangen til nære havområder. Det var også bakgrunnen for at Stortinget satte ned et utvalg for å se på en mer rettferdig skattelegging, på linje med med olje- og vannkraftnæringen. Det fremstår derfor som litt av et paradoks at regjeringspartiene allerede på landsmøtene vedtok at endringene som utvalget nå foreslår, ikke er aktuell politikk.

LES OGSÅ: Solberg om lakseskatt: - Lurt å vente på utredningen

Oppdrettsnæringen har i en årrekke kjempet mot økt beskatning, og det er ikke vanskelig å forstå. Dersom utvalgets anbefaling blir fulgt, betyr det at næringen må skatte av en større del av overskuddet. De har argumentert for at produksjonen er sårbar og at lønnsomheten svinger, men det tar utvalget høyde for gjennom skatt av overskuddet.

LES OGSÅ: Laksekommunene kan legge vekk gullkortet

Det er liten tvil om at staten gjerne skulle hatt kloa i flere av skattekronene til laksemilliardærene. Utvalget legger også opp til at en større andel av skatteinntektene skal tilbakeføres til staten og fordeles gjennom rammeoverføringene til kommunene. Hvor stor produksjonsskatten til kommunene blir, er høyst uklart. Det vil være helt urimelig dersom kommunene får mindre betalt for ulempene og jobben de har som vertskap for oppdrettsnæringen.

På forsiden nå