Debatt:

Næringsforeningen skuffet over Adresseavisen på lederplass: Særskatt på norsk laks vil skade både Trøndelag og Norge

Det ikke bare lakseprodusentene som vil rammes, men også den norske leverandørindustrien til havbruk, skriver Berit Rian.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Det regjeringsoppnevnte Havbruksskatteutvalget foreslår å innføre grunnrentebeskatning for norsk oppdrettsnæring. Forslaget fra flertallet i utvalget baserer seg på den feiloppfatning at lokalitetene hvor det produseres laks på norskekysten er så unike at vi er beskyttet mot at investeringene flyttes utenlands. Det vil være å spille hasard med norske og trønderske bedrifter, og med utsatte distrikter som opplever at denne næringen har snudd tilbakegang og fraflytting til vekst og fremgang. Omtrent halvparten av produksjonen av atlantisk laks – som for ikke så mange år siden ble dominert av Norge – skjer nå i andre land. Samtidig investeres det for milliarder i landbasert oppdrett i de store markedene som for eksempel USA, som neppe vil legge ut en rød løper for at norsk laks skal favoriseres på deres hjemmebaner.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Berit Rian   Foto: Helene Mairussen

Det er skuffende at Adresseavisen på lederplass støtter innføring av en særskatt som vil bremse den positive utviklingen langs kysten vår. Det har vært bred enighet i Norge om å sette ned selskapsskatten av hensyn til sysselsetting og verdiskaping i landet vårt. Det gjelder også norsk matproduksjon fra kjøtt til drikkevarer. Derfor er det meningsløst å gå i stikk motsatt retning når det gjelder det mest konkurranseutsatte av all norsk mat, nemlig bærekraftig produksjon av helsebringende laks. Grunnrenteskatten skal komme på toppen av skatten næringslivet ellers betaler, slik at det blir nær en tredobling av dagens skatt på disse selskapenes overskudd, mens Adresseavisen og andre bedrifter nyter godt av den reduserte selskapsskatten som allerede er gjennomført.

LES OGSÅ: Lakseskatt kunne gitt dem millioner i kommunekassa, likevel sier de nei

Det ikke bare lakseprodusentene som vil rammes, men også den norske leverandørindustrien til havbruk. En slik særskatt på deler av norsk matproduksjon vil bremse investeringene i Norge og være en kraftig stimulans til at andre land vil kunne overta ledertrøyen og den industrielle utviklingen innen havbruk; en næring nasjonen ønsker skal «overta» for oljeproduksjonen og arbeidsplassene knyttet til denne.

Næringsalliansen for Trøndelag, som består av 35 uavhengige næringsforeninger med nærmere 5.000 medlemsbedrifter i hele Trøndelag, vil på det sterkeste advare mot en slik skatt. Vi er glade for at medlemmene av utvalget som representerer norsk arbeids-, nærings- og samfunnsliv (LO, NHO og KS) deler vårt syn.

LES OGSÅ: Ikke urimelig med egen lakseskatt

Utvalgets leder, Karin Helene Ulltveit-Moe, sier i Adressa 6. november at de mange formuende trønderske oppdretterne er en god grunn til å innføre en ekstra skatt på denne næringen. Dermed erkjenner hun at det forslaget egentlig dreier seg om, er statlig inndragning av verdiskaping langs kysten.

Lønnsomheten i næringen har svingt mye siden den spede oppstarten. Prisene på laks varierer. Og det gjør tilgangen til markedene også. At lønnsomheten nå er god betyr ikke at det vil vedvare. Fremfor å ilegge ekstraskatter i gode tider, bør nasjonen heller arbeide aktivt for å sikre videre utvikling av arbeidsplasser langs vår fantastiske kyst. På lang sikt er nok dette en bedre strategi for å få penger inn i statskassen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå