Debatt:

Hvor er logikken, Trondheim kommune?

Hornemansgården blir tema i formannskapet tirsdag. Vi som er brukere, føler stor bekymring for Hornemansgårdens sjel. Trondheim kommune hevder at Trondheim skal være en aldersvennlig by. Kan vi nå håpe at byens nye politiske ledelse treffer vedtak som forsvarer en slik beslutning? skriver debattanten.  Foto: Marthe Amanda Vannebo

Saken oppdateres.

Hvem husker ikke eldreopprøret i sommer når det gjelder Hornemansgårdens framtid. Kommunen hadde besluttet at honnørgaven til byens eldre som frem til i dag har vært ledet av Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO), skulle legges ut på anbud. Utgangspunktet var et EU-direktiv. Det førte igjen til et engasjement fra byens eldre som man skal lete lenge etter. Det ble igangsatt både underskriftskampanje samt at byens eldre rent fysisk slo ring rundt Hornemansgården. Resultatet ble at formannskapet trakk anbudsinnbydelsen, og besluttet at kommunen i framtiden selv skulle være drivere. Det innebærer at kommunen overtar både personalansvar for ansatte og ansvar for drift av aktiviteter og innhold i Hornemansgården.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Kjell Helland 

Selv om kommunen nå blir driver av Hornemansgården, så hadde Pensjonistenes Fellesorganisasjon håp om at de fortsatt kunne ha ansvaret for selve driften av husets aktiviteter. Noe kommunen tydeligvis ikke ønsket. Rådmannen fremmet derfor en sak for formannskapet 5. november hvor han ba om at framtidig drift av Hornemansgården i kommunal regi tas til orientering. Videre at det skulle etableres et prosjekt som skal sikre brukermedvirkning og foreslå tiltak for å videreutvikle tilbudet i Hornemansgården. Det siste kan virke som en klar mistillit til det arbeidet som Pensjonistenes Fellesorganisasjon har gjort gjennom en årrekke. Hvorfor et prosjekt?

LES OGSÅ: Avslyser anbudet etter massive protester

Ifølge saksframlegget for å sikre gode prosesser og medvirkning i utviklingen av tilbudet i Hornemansgården, slik at det fortsatt er etter de eldres ønsker og behov. Det kan virke som om kommunen har svært dårlige kunnskaper om de aktivitetene som tilbys i dag. Bare i 2018 var det 1016 ulike aktiviteter i huset. I tillegg til de ulike aktivitetene som den enkelte pensjonistforening (92 pensjonistforeninger) arrangerer så er det kafé, reiseformidling, frisør, juridisk rådgivning, fotpleie, hørselrådgivning, kurs, foredrag, kåserier, underholdning av forskjellige slag, turer både innen – og utenlands, leseringer, filmfremvisning, konserter, datahjelp, danseklubb, malerkurs, matkurs, treningsgrupper, fotokurs, vanngym i Pirbadet, kurs i billedvev, språkkurs, treskjæring osv.

Eldrerådet er svært fornøyd med hvordan PFO drifter huset. Noe de også har gitt uttrykk for senest i sin årsmelding for 2018. Pensjonistenes Fellesorganisasjon gjennomfører også brukerundersøkelser som viser at de aller fleste er svært fornøyd med det tilbudet de får i Hornemansgården. Det som er vel så interessant, er at undersøkelsen viser at ca. halvparten av brukerne ikke er medlem av noen pensjonistforening. Noe som tilbakeviser en påstand som kommunen ved flere anledninger tidligere har påstått.

LES LEDERARTIKKELEN: Det må finnes en løsning for Hornemansgården

På sine årsmøter hos PFO med sine 10 000 medlemmer blir også kommende års aktiviteter diskutert og vedtatt etter ulike innspill fra brukere av huset. Budsjett og regnskap legges selvsagt frem for kommunen, og det er også jevnlig dialogmøter mellom PFO og kommunen. Så hvorfor er kommunen så misfornøyd med de aktiviteter som nå er i Hornemansgården at de må etablere et prosjekt ? Da burde de i alle fall ha vist til hva som er galt med den måten Hornemannsgården i dag driftes på.

LES OGSÅ: - Bra vi sto på for saken i sommerferien

Byen har nå fått en ny politisk ledelse. De besluttet enstemmig på formannskapsmøte 5. november at de ville høre hva byens eldreråd mener, før de treffer sitt vedtak i saken. Noe som vil skje tirsdag 12. november. Det er jo tross alt byens eldre denne saken dreier seg om. Vi som er brukere, føler stor bekymring for Hornemansgårdens sjel. Trondheim kommune hevder at Trondheim skal være en aldersvennlig by. Kan vi nå håpe at byens nye politiske ledelse treffer vedtak som forsvarer en slik beslutning?

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå