Debatt:

Høyre svarer i saken om lakseskatt: Vår skepsis bunner ikke i et ønske om å verne om lommebøkene til de som tjener godt på havbruk

Høyre forklarer sitt syn på økt skattetrykk mot laksenæringa.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Økt beskatning av havbruksnæringen vil sinke norsk verdiskapning, svekke norsk konkurransekraft og føre til færre norske arbeidsplasser. Det kan ikke Høyre stille seg bak.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Elin Rodum Agdestein  Foto: PETER MYDSKE

Tom-Christer Nilsen  Foto: PETER MYDSKE

Høyre er et næringsvennlig parti. Vi ønsker et robust velferdssamfunn og høy sysselsetting i hele landet. For at flere mennesker skal kunne bidra med å skape arbeidsplasser og økt verdiskapning, er det viktig å legge til rette med gode og attraktive rammebetingelser. Skattesystemet må stimulere til langsiktighet og størst mulig lokal verdiskapning. Det er viktig at de med skaperkraft og samfunnsengasjement ønsker å starte opp i Norge, fremfor å dra til utlandet hvor skattene er lavere og lønningene likeså. Ringvirkningene av lokalt eierskap er også betydelige og en verdi vi må beholde. Det er på bakgrunn av denne overbevisningen at vi i Høyre er urolige for hva slags effekt økt skatt på havbruksnæringen vil kunne ha.

LES KRONIKKEN: Kvifor me bør innføre særskatt på grunnrente i oppdrett

Høyres landsmøte vedtok allerede i mars i år at vi ikke ønsket enda mer ekstrabeskatning på havbruk og fiskeri enn det som allerede er. Representanter fra Nord-Norge, Vestlandet og Trøndelag var bekymret for hva slags effekt en eventuell ekstrabeskatning på næringen ville ha på jobber og bosetninger i distriktene. Vi deler denne bekymringen. Næringsutvikling og trygge arbeidsplasser i distriktene har en viktig, desentraliserende effekt. Økt beskatning av næringsutviklende tiltak gjør det vanskeligere å skape arbeidsplasser i de distriktene som har gode forutsetninger for havbruk. I tillegg vil forslaget om statlig grunnrentebeskatning i praksis flytte penger fra distriktene inn i statskassa.

LES OGSÅ: Ikke urimelig med egen lakseskatt

Dessuten svekker økt beskatning på havbruksnæringen norsk konkurransekraft vis-à-vis internasjonale konkurrenter. Kina er i gang med testing av lakseoppdrettsanlegg som skal plasseres i Gulehavet. I USA utvikles store landbaserte anlegg. Det er ikke klokt å innføre ekstraskatt på oppdrettsnæringen samtidig som nye konkurrenter kommer på banen, og næringen blir mer kapitalintensiv. Det ville være synd dersom norske aktører flytter sine prosjekt ut av landet. Det finnes nok av andre land som har mildere skattegrunnlag enn det vi i Norge får med en eventuell ekstrabeskatning.

LES OGSÅ: Næringsforeningen skuffet over Adresseavisen på lederplass: Særskatt på norsk laks vil skade både Trøndelag og Norge

Vår skepsis bunner ikke i et ønske om å verne om lommebøkene til de som tjener godt på havbruk. Vi har heller ikke som mål å diskreditere havbruksbeskatningsrapporten. Derimot jobber vi aktivt for å verne om jobbene i Distrikts-Norge, og for å tilrettelegge for fortsatt verdiskapning i Norge. Hele landet er tjent med at havbruksnæringen har gode rammevilkår. Havbruk er en av fremtidsnæringene som skal ta etter over oljen. Den skal bidra til å finansiere velferden vår. Det er vårt politiske ansvar å sikre Norges fot inn i fremtiden. Derfor sier vi nei til en kraftig ekstrabeskatning som setter en svært viktig næring under press.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå