Debatt

Så ta da mine ender...

Noen har sikret seg andestek av mine ender til jul. Håper det smaker!

Hønene og endene til Terje Walther fikk en trist skjebne. Nå håper han i det minste at andestekene smaker til jul.   Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Har den siste uken grublet på min versjon av den gamle salmen «Så ta da mine hender». Historien er som følger:

Som hobby har jeg drevet en liten «hønsefarm»på Ranheim i nærmere 30 år. Hønene er frittgående og det fører ofte til tap i flokken på grunn av hønsehauk, rev, grevling, løshunder, mink, oter m.m. I alle årene har jeg altså fôret disse dyrene med mine høner. Men det er prisen man må betale for at de skal vandre fritt.

LES OGSÅ: Har skutt over 50 grågjess

For en stund tilbake skaffet jeg meg indiske løpeender (en andrik og to hunner) - en sjarmerende anderase som ikke kan fly, men som svømmer godt og springer noe inn i hampen fort. Derav navnet. I mai fikk de 15 andunger og jeg ble en lykkelig «pleiefar» for de søte små.

Vi bor i et område på Ranheim ved sjøen som heter Grytbakkstranda og endene kan fritt svømme i sjøen og lydig komme tilbake når de ønsker mat og ly.

LES OGSÅ: Over bekken etter and

Det var lenge snakk om at Ladestien skulle gå forbi dette området, men planene ble stoppet da de representerte en trussel mot fuglelivet i området. Værestranda og Grytbakkstranda ble fredet da det stort sett er de eneste områdene med «langfjære» i Trondheim og som gir sjøfugl mat og hekkeplasser.

Vi vet at sjøfuglbestanden er truet og det har vært mindre fugl de senere årene. Årsakene til det kan være mange. Andeflokken min svømte glad og lykkelig rundt i denne bukta helt til en havørn forsynte seg grovt og det var det bare fem igjen.

LES OGSÅ: En nyklekket andefamilie var på bytur i Trondheim sentrum

I høst trakk det veldig veldig mye stokkender og ærfugl inn i bukta, og jeg liker å tro at det var andeflokken min som lokket de hit i så stort antall. Det var et yrende fugleliv en periode helt til forrige uke da en kano med to menn (en med hagle) dukket opp og skjøt blant annet alle mine ender. «Løpe-endene» er større enn stokkender og ærfugl, to av dem var hvite, slik at «jegerne» burde se forskjell fra villfugl. Jeg vet at det er mitt eget ansvar å la endene svømme ute og at de som jakter ikke har den ringeste tanke om at et menneske eier endene og lar dem nyte friluftslivet på sjøen.

Min kritikk går til Trondheim kommune som med sitt regelverk tillater skyting av fugl fra båt i et tettbygd strøk. Jeg har vært i samtale med en representant fra avdeling «jakt og fritid», og han bekrefter at det faktisk er lovlig å jakte på denne måten i nærheten av hus og gangsti og mot en truet bestand av sjøfugl. Etter disse skyteepisodene er det knapt sjøfugl å se i området. Sannsynligvis er de skremt bort for lang tid. Noen har i alle fall sikret seg andestek til jul. Håper det smaker!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå