Adresseavisen mener:

Konkurranse må gi lavere matpriser

Vi mener at de små prisforskjellene mellom kjedene ikke tyder på at Norgesgruppens innkjøpsordninger har kommet kundene til gode.

Vi mener de relative små prisforskjellene mellom kjedene ikke tyder at Norgesgruppens har kommet kundene til gode.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Denne uka la Konkurransetilsynet fram en rapport som viser at den største aktøren i dagligvaremarkedet, Norgesgruppen, har over 15 prosent lavere innkjøpspriser enn konkurrentene for noen varer. Dette har ført til tilsynet nå vil se nærmere på om det har foregått ulovlig prissamarbeid. Det er bra at Konkurransetilsynet undersøker dette og at det settes søkelys på konkurransen i dagligvaremarkedet. Funnene viser at det har vært helt nødvendig å kikke bransjen nærmere i kortene.

At det kan være forskjeller i innkjøpsprisene i en åpen konkurranse, er ikke så overraskende. At forskjellen er så stor, gir likevel grunn til å se på hvordan dette er mulig, og hva det betyr for kundene. Tilsynet har studert 16 store leverandører til dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema og kartlagt 3000 produkter. Det utgjør en firedel av omsetningen til kjedene.

Det er lett å forstå at konkurrentene reagerer på konkurransetilsynets rapport, men det er ikke unaturlig at den største aktøren har de beste forhandlingskortene med leverandørene. Spørsmålet er mer om kundene er tjent med at så få aktører dominerer markedet. Slik innkjøpsordningen fungerer nå, vil ingen nye aktører slippe til og konkurrere med de tre store. For kundene er det viktig at konkurransen fører til lavere priser og at ikke hele gevinsten går til eierne.

Selv om kjedene hevder at konkurransen er knallhard, er næringsministeren bekymret over at noen få aktører har stor makt. Den bekymringen deler vi. Med så få og store kjeder er det viktig at det er en åpen og reell konkurranse. Enkelte konkurrenter har allerede krevd en lov som regulerer kjedenes forhandlinger med leverandørene gjennom et forbud mot prisdiskriminering. Nærings- og fiskeridepartementet har også satt ned en ekspertgruppe for å se på forholdet. Deres innstilling kommer i januar 2020.

Nå mener Norgesgruppen at lavere innkjøpspriser har ført til lavere priser. Vi mener at de relativt små prisforskjellene mellom kjedene ikke tyder på at Norgesgruppens innkjøpsordninger har kommet kundene til gode.

På forsiden nå