Debatt

Kvifor er eit næranlegg øst i byen viktig?

Ski er av dei aktivitetane bydelen har det dårlegaste tilbodet til.

Ski er av dei aktivitetane bydelen har det dårlegaste tilbodet til. Ski er også ein aktivitet som har sterke tradisjonar i bydelen og Strindamarka har vore utgangspunkt. Innleggsforfatteren etterlyser et rulleskianlegg øst i byen.   Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Kvifor driv vi i heile tatt med idrett? Svaret på begge spørsmåla avheng sannsynlegvis av kven du spør. Våre svar, vi i idrettslaga Utleira, Nidelv, Strindheim, Jonsvatnet og Ranheim, som to til tre gangar i veka arrangerer treningar for ungar mellom 6 og 16 år, og som står bak planen om næranlegg øst er ganske enkle. Mestringsglede og folkehelse.

Oddbjørn Bruland 

Det er få ting som skaper slik entusiasme hos barn og deira foreldre enn at barna opplever mestring og det er få ting som har større effekt på folkehelsa enn fysisk aktivitet. Difor ønskjer vi å tilrettelegge for dette i vårt nærmiljø.

Ski er av dei aktivitetane bydelen har det dårlegaste tilbodet til. Ski er også ein aktivitet som har sterke tradisjonar i bydelen og Strindamarka har vore utgangspunkt. I større grad før i tida enn no. Vi finn enno restar av anlegg bygd for VM uttak, NM-femmil og Skilom-rennet på 70- og 80-talet.

LES OGSÅ: Byggingen av verdens største innendørs skiarena kan starte

Dette er stort sett grodd igjen og aktiviteten er flytta til andre sida av byen der tilbodet er godt utvikla i den seinare tid. Dit fraktast bortimot 300 ungar til treningar fleire gongar i veka stort sett heile året, enten til trening på rulleski, eller på ski så snart snøen har lagt seg, naturleg eller kunstig.

I periodar med variable skiforhold, som det er og vil bli fleire av, er Granåsen og Saupstad med kunstsnø av dei mest attraktive områda i Trøndelag. Og det er ikkje dei i kondomdress der er flest av. Desse anlegga er viktige for folkehelsa til langt fleire enn «Birken-gjengen» og «O2-snapperane». Men ingen frå vår bydel kjem seg dit utan bil, utan foreldre som er like ivrige som barna, eller utan at det blir arrangert ei trening. Dette vil vi gjere noko med.

LES OGSÅ: Granåsen får 180 millioner til ski-VM 2025

Vi ønskjer å lage eit tilbod for alle i vårt nærområde. For å skape skiglede, ivareta våre tradisjonar også i ei usikker klimatisk framtid, og for framtidig folkehelse til barna vi ynskjer skal lære seg gleda av fysisk aktivitet. Ja, vi ynskjer oss ei rulleskiløype. Ser vi inn i glasskula vil dette bli viktigare og viktigare for skiinteressa.

Med ein rulleskitrase og snøproduksjon er det og muleg å sikre stabile skiforhold større delar av sesongen lenger inn i framtida. Det åleine tilseier at ein må sjå vinter og sommaranlegg for ski i samanheng. Vi ynskjer ikkje eit elite anlegg som Granåsen, men vi ynskjer eit anlegg som skal vere tilpassa dei yngste og for dei med funksjonshemningar, egna for både organisert og uorganisert aktivitet både sommar og vinter, med ein skileik og logistikk bygg til glede for barnehagar og andre.

Vi ynskjer tett og godt samarbeid med andre idrettsgreiner for å gje eit breiast muleg tilbod og grunnlag for rekruttering til idrettar som til dømes orientering og sykling. Ikkje for å skape eliteutøverar, men å nå visjonen om «flest muleg, lengst muleg» og gjennom dette bidra til sunne ungdomar med sunne interesser.

Vi ynskjer best muleg samarbeid med Strindamarka vel, kommunen, idrettsråd og andre interesseorganisasjonar for at flest muleg skal bli glad i anlegget og bidra til å halde dette ved like i framtida. Vi ynskjer at flest muleg skal føle dette er vårt anlegg og glede seg over dette.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå