Debatt:

NKP svarer i debatten om boligpolitikk: Ny boligpolitikk – hva må gjøres?

Sosial boligbygging har vært tema for flere leserinnlegg i Adresseavisen den siste uken. Her er NKP sitt bidrag.  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

I Adresseavisen har det vært innlegg fra Ap, Høyre og Rødt om boligpolitikken. Vi er enige i Trine Reitans (Ap) forslag som etterlyser Husbanken og boligbyggelagene/borettslagene på boligmarkeder. Hun vil ha en ny boligsosial reform og en mer aktiv boligpolitikk gjennom generelle finansierings- og støtteordninger. Man kan ikke forvente at ungdom må være avhengige av rike foreldre for å få egen bolig. Bolig skal ikke være et gode bare for overklassen.


LES BAKGRUNN: Trine Reitan (Ap): Ap trenger en mer aktiv boligpolitikk

LES OGSÅ: Mari Holm Lønseth (H): Bolighjelp uten å ødelegge markedet

LES OGSÅ: Peder Martin Lysestøl (Rødt): Ap kan ikke skylde på Høyre

Høyre roser denne skammens boligpolitikk som ekskluderer en stor del av befolkningen fra boligmarkedet. Rødt kritiserer «systemet» og lar det være med det. Norges Kommunistiske Parti (NKP) har programført en sosial boligpolitikk i alle valg, men fått lite gehør for det. Derfor er det oppløftende at Trine Reitan maner til et oppgjør med det liberalistiske boligmarkedet.
NKP foreslår at kommunale tomter forbeholdes kommunal boligbygging til utleieboliger, spesielt øremerket ungdom, minstepensjonister og andre som ikke har nok økonomisk bæreevne.
Det er helt urimelig at kommunale områder legges ut til kapitalsterke utbyggingsselskap som Heimdal Utbyggingsselskap m.fl. som har maksimal profitt i fokus. Her må TOBB ha førsteprioritet.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

NKP foreslår konkret:

  1. Det bør opprettes en egen statlig boligbank for ungdom (UngBank). Den må gi rentefrie lån og avdragstid på 30 år.
  2. Kommunene skal gi startlån på samme vilkår til grupper med økonomiske problemer. Det blir Husbankens plikt å overføre de midler som trengs.
  3. Det skal ikke være nødvendig med egenkapital. Husleie i de kommunale utleieboligene skal ikke overstige 20 prosent av nettoinntekt.

Noe å tenke på Trine Reitan?

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå