Debatt:

Elin Agdestein (H) svarer etter SVs utspill mot forsvarsalliansen: Derfor trenger vi Nato

SV mener at kravet fra Donald Trump og generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg, om at medlemslandene skal øke sine forsvarsbudsjett fra 1,5 prosent (Norge) til 2 prosent av brutto nasjonalprodukt, er krigshissing. Høyre Elin Agdestein er vedig uenig.  Foto: EVAN VUCCI

Saken oppdateres.

Norge var et av de 12 landene som var med da Nato-alliansen ble etablert for 70 år siden, på ruinene av et sønderbombet Europa. Målet var aldri mer krig, aldri mer 9.april!

Siden 1949 har Nato sikret fred, frihet og stabilitet i vår del av verden. Uten denne forutsigbarheten hadde ikke den økonomiske og sosiale utviklingen vi har opplevd i Europa i tiårene etter krigen vært mulig.

Elin Rodum Agdestein  Foto: PETER MYDSKE

Vi er nå inne i en betydelig forverret sikkerhetspolitisk situasjon med økt uforutsigbarhet og økte spenninger i våre nærområder. Til tross for det argumenterer Rakel Trondal og Torgeir Strøm fra Trøndelag SV i et innlegg i Adressa 12. november for at Norge må si opp sitt medlemskap i Nato. En slik politikk er å gamble med norske sikkerhetsinteresser.

LES OGSÅ: Ja til fred og nei til Nato

I den mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden den kalde krigen, er sikkerhetsgarantien Nato-medlemskapet vårt gir oss viktigere enn noensinne. I dette forsvarssamarbeidet er USA vår aller viktigste alliansepartner.

Norge har ikke et offensivt Nato-forsvar slik SV påstår, men et nasjonalt forsvar som innenfor Nato-fellesskapet har som formål å avskrekke noen fra å angripe oss, forsvare landet i påvente av alliert forsterking, samtidig som det kan stille bidrag for å forsvare våre venner og allierte i Nato.

2 prosent-kravet fra Nato er ikke krigshissing, men viktig for å sørge for god byrdefordeling innad i Nato. Vi kan ikke forvente at andre land skal komme oss til unnsetning dersom vi ikke er villig til å prioritere det høyt nok selv.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 økes forsvarsbudsjettet med 2 milliarder kroner til 61 milliarder kroner. Vi vil fortsette å styrke Forsvaret slik at vi kan nå målet og allianseforpliktelsen om 2 prosent av BNP til forsvarsformål innen 2024.

Å opprettholde antall kampfly på 52 stykker er avgjørende for Norges forsvarsevne. Vi bor i et langstrakt, værhardt og geografisk krevende land. Det betyr at vi trenger militære kapasiteter som kan forflytte seg raskt, skaffe godt overblikk og om nødvendig slå hardt. Her er F-35 avgjørende.

Norge jobber aktivt for å redusere antall atomvåpen i verden. Likevel vil det være uansvarlig å skulle følge SVs linje og tilslutte seg forbudstraktaten. Det vil innebære at Nato må ruste ned mens Russland, Kina og andre land kan beholde sine atomvåpen. Det er en farlig situasjon å havne i for Norge. Det er dessuten verdt å merke seg at ingen andre Nato-land og heller ingen av verdens atomvåpenstater har sluttet seg til traktaten. Dette gjør traktaten lite effektiv, og lite egnet til å faktisk sørge for nedrustning.

LES OGSÅ: Merkel og Stoltenberg avviser at Nato-alliansen er hjernedød

Norge skal som alltid bidra konstruktivt til dialog og avspenning og være en forutsigbar og konstruktiv partner i all vår fremferd, samtidig som vi tar økt ansvar for vår egen sikkerhet og bygger et sterkt nasjonalt forsvar innenfor rammen av Nato. Med Nato i ryggen arbeider vi for et konstruktivt og balansert naboskapsforhold til Russland. Slik kan vi bidra mer til internasjonal fred og sikkerhet.

Vår egen og Europas historie har vist oss at vi aldri kan ta vår frihet og fred for gitt. Oppslutningen om Nato er høy og økende i Norge. I motsetning til SV mener tre av fire nordmenn at medlemskapet i Nato bidrar til å trygge landet. USAs og Europas grunnleggende interesser er avhengig av et sterkt transatlantisk samarbeid også i tiårene som kommer. Derfor skal vi ikke svekke dette alliansefellesskapet, men videreutvikle og styrke det i årene fremover.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå