Debatt:

Tillitsvalgte svarer etter kritikk: Nav investerte 1,3 millioner i lederutvikling

Vi synes det er uheldig at Adresseavisen velger å vinkle denne saken som om ledelsen i Nav Trøndelag reiser rundt og kaster bort offentlige midler på luksushotell.

Vi ser det er nødvendig at lederne våre blir mer samkjørte og er oppdaterte på endringene som kommer. I etterpåklokskapen er det lett å si at man kunne ha valgt andre hotell, eller ikke reist til utlandet.   Foto: Faksimile Adresseavisen 19. november

Saken oppdateres.

Denne overskriften vekker ikke samme interesse for lesere som Adresseavisen forside tirsdag 19. november, hvor man kunne lese: «Nav har brukt 1,3 mill. på hotell og restauranter». Det er positivt at vi har en avis som driver undersøkende journalistikk, og at man stiller spørsmål ved bruken av offentlige midler. Når det er sagt, så er det viktig at man ikke tar ting ut av sin sammenheng, for å få leserklikk.

LES OGSÅ: - Det er vi som har gjort feil, ikke dere

Adresseavisen har for oss fremstått som en seriøs aktør tidligere, artikkelen som står på trykk 19. november gjør at vi stiller oss spørsmål om det pågår et skifte mot mer tabloid profil. Artikkelen fremstår som lite nyansert, og kommer med en vinkling vi ikke kjenner oss igjen i.

Nav Trøndelag står i en krevende omstilling. Trøndelag var det første fylket som ble regionalisert, det har krevd mye de siste årene. I år pågår det flere omstillinger ute i vår langstrakte region. Det vil bli færre Nav-kontor som et resultat av kommunesammenslåing. I tillegg endrer arbeidshverdagen for våre medlemmer seg grunnet digitalisering. Dette skyldes kravene til økt effektivitet, hvor fokuset er bedre brukermøter og mer kvalitativ forvaltning. Samtidig opplever vi at budsjettene til Nav kuttes gjennom regjeringen sin avbyråkratisering- og effektiviseringsreform.

LES OGSÅ: Flere titalls trygdemottakere uskyldig dømt til fengsel

Vi har en fylkesledelse som praktiserer hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse. Det vil si at vi i NTL har drøftet budsjett med vår ledelse, vi har gitt innspill, og vi har vært orientert om ledelsen sine faglige møter. Vi ser det er nødvendig at lederne våre blir mer samkjørte og er oppdaterte på endringene som kommer. Det er nødvendig at lederne får samles og drøfter endringer vi står i.

Fagsamlingene som har vært arrangert for ledere i Nav Trøndelag, har vært fylt med faglig innhold, og lederne har fått muligheten til å utveksle erfaringer og bidratt til at Nav Trøndelag kan gjøre en god jobb for våre brukere.

Vår arbeidsgiver har allerede informert Adresseavisen om at 2019 har vært et spesielt år, og det er vi enige i. Det har vært et krevende år for alle ansatte. Derfor vil det bli færre ledersamlinger i 2020, det er også tvingende nødvendig på grunn av de kuttene vi får i våre budsjetter. Vi håper at Adresseavisen er enige med oss om at det er nødvendig for lederne i Nav Trøndelag å møtes, samhandle og utvikle seg.

LES OGSÅ: Alle Adresseavisens saker om Nav

Vi forstår at det stilles spørsmål ved enkelte av samlingene, samtidig mener vi at Wigum og Arntsen svarte på dette i artikkelen. Derfor synes vi det er uheldig at Adresseavisen velger å vinkle denne saken som om ledelsen i Nav Trøndelag reiser rundt og kaster bort offentlige midler på luksushotell. I etterpåklokskapen er det selvfølgelig lett å si at man kunne ha valgt andre hotell, eller ikke reist til utlandet.

Når det gjelder alkoholservering har NTL Nav Trøndelag etiske retningslinjer for dette. Etter avisen sin artikkel har vi allerede tatt opp med ledelsen at vi ønsker etiske retningslinjer for dette også i Nav Trøndelag.

Vi håper at Adresseavisen i tiden fremover bruker mer tid på å nyansere sine artikler.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Svein-Arild Gullvåg 

Svein-Arild Gullvåg 

Birgit Rennemo  
        
            (Foto: Mariann Dybdahl)

Birgit Rennemo   Foto: Mariann Dybdahl

På forsiden nå