Debatt:

Verdal Ap-representanter om miljø, klima - og industrien: Vis vei, Arbeiderpartiet!

Starten på oljealderen ga landbrukskommunen etableringen av Aker, nå Kværner. Det genererte arbeidsplasser og enorm tilflytning, skriver de to Ap-politikerne.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiet er som Norge: Det er bygd av arbeidere, nedenfra og opp. Partiet har alltid hatt et naturlig handlingsrom og store politiske prosjekter. Rettferdig fordeling, arbeidslivspolitikk, gjenreisning av landet i etterkrigstiden, etablering av velferdsstaten, likestilling, verdiskapning.

Nå står vi overfor en ny politisk Goliat, nemlig klimakrisen. Miljø og klima er vår tids største utfordring. Denne utfordringen settes i et naturlig motsetningsforhold til industrien. Det heteste politiske forslaget det siste ti-året har vært å avvikle norsk olje- og gassvirksomhet.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Fatima Almanea  Foto: LEIF ARNE HOLME

Ragnhild Iversen 

Look to Verdal. Starten på oljealderen ga landbrukskommunen etableringen av Aker, nå Kværner. Det genererte arbeidsplasser og enorm tilflytning. Distriktskommunen fikk på kort tid doblet antall innbyggere, med de voksesmerter det medførte.

I jakten på klimanøytralitet foreligger mange forslag til landets fremtid. Felles for dem alle er at de ikke er realistiske. Realistiske med tanke på å erstatte omfanget av oljenæringens verdiskapning. Det er omlag 200 000 tusen jobber i oljenæringen. Hver 8. kr i statsbudsjettet kommer fra oljeindustrien. For å generere det samme overskuddet som én enkelt arbeidsplass i petroleumsnæringen, trenger vi 230(!) industriarbeidsplasser. Til motsetning er behovet for arbeidsplasser, inntekt og helsehjelp like reelt også i fremtiden.

LES OGSÅ: Kværner fornøyd med tredje kvartal, men venter lavere inntekter i 2020

LES OGSÅ: EØS-strid er det siste Støre trenger

Skam må transformeres til handling. Tilbake til Verdal. I dag jobber 3250 mennesker fordelt på gode 170 bedrifter i næringsklyngen som er blitt landets tredje største industripark. Virksomhetene oppsøker stadig nye markeder. Kværner produserer også vindmølleunderstell. Byggenæringen jobber med kunnskapsmiljøet og utvikler metoder og materiell. Sirkulærbedriftene blomstrer i samarbeid med landbruket. Naturlige og mindre naturlige samarbeid etableres med et gjennomgående grønt preg.

Verdal Arbeiderparti har jobbet tett på næringslivet og aktørene de siste 20 år. Det har lenge vært jobbet med å knytte tunge kunnskaps- og forskningsmiljøer til industri-navet. Nå etablerer også kjempebedriften Sintef, som på mange måter er NTNUs næringsvennlige og kommersielle virksomhet, seg i næringsklyngen.

LES OGSÅ: Er du lei region- og politireform? Vi trenger enda flere reformer

De steile frontene må på et eller annet tidspunkt pare føtter. Vi skal sammen inn i fremtiden. I spennet mellom industrien og klima/miljø trengs veivisere, brobyggere, samarbeidspartnere og pådrivere. Samfunnsutvikling og arbeidstakerpolitikk trenger fokus som aldri før. Et enormt arbeid må legges ned i å legge rette for verdiskaping, og for å igjen sikre fellesskapet via fordelingspolitikk. Mellom Oslo og distriktene trenges broer, det gjør det også mellom dem som skaper verdier- og de som liker å fordele dem. Handlingsrommet til Arbeiderpartiet har aldri vært større eller mer naturlig, nå gjelder det å ta det!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå