Debatt:

Klimakrisen er en helsekrise

Kraftige vannmengder førte til ras i et område i Jølster. raset tok med seg bygninger og en bil. Én person omkom da bilen havnet i sjøen.  Foto: NTB/Scanpix

Saken oppdateres.

Som leger har vi et etisk ansvar for å varsle når stor helsefare truer. Klimakrisen er en helsekrise og Norges klima- og energipolitikk forverrer krisen. Derfor varsler vi nå: Politikken må endres for å forebygge betydelig dødelighet og svekket folkehelse.

Sammen med over 1100 norske leger og legestudenter krever vi at oljeletingen på norsk sokkel stoppes, og at olje- og gassproduksjonen planmessig trappes ned og erstattes med bærekraftige arbeidsplasser. Norges egne klimagassutslipp må kuttes mer enn det FNs klimapanel anbefaler, og Norges klimabistand til fattige land bør økes betraktelig. Et opprop om dette overleveres stortingspresidenten tirsdag 26. november.

LES OGSÅ: Politikerne erklærer krisesituasjon og vedtar massiv klimaplan

Global oppvarming er i dag den største trusselen mot verdens folkehelse. Verdens land styrer mot en oppvarming på 3 grader C eller mer i dette århundret. Ifølge FNs klimapanel vil da stadig flere mennesker rammes av havstigning, tørke, hyppige værkatastrofer og omfattende skogbranner. Underernæring, sult, diarésykdommer og andre infeksjoner vil øke og rasere de siste tiårenes store framgang i global helse.

Farlige hetebølger vil ramme en stadig større del av verdens befolkning. Mat- og vannmangel blir en stadig større trussel mot folks helse, og omfattende mentale og psykososiale helseproblemer kan forventes. Fattige land nær ekvator vil rammes først og sterkest, men ingen land vil være uberørt av klimaendringenes helsekonsekvenser.

LES OGSÅ: - Klimanyhetene er nesten angstfremkallende

Med dagens utslipp kan en forvente en havstigning på mellom 0.6 og 1.1 meter innen 2100. Globalt bor 250 millioner under én meter over havnivået. Uten reduksjon av klimagassutslipp vil store folkemengder måtte legge på vandring. Dette gir risiko for politisk kaos, konflikt og krig.

Som et rikt land ansvarlig for store klimagassutslipp har Norge både moralsk og økonomisk ansvar for å gå i front i klimakampen. Hvis alle olje- og gassfeltene som er i drift i verden tømmes, vil utslippene føre til mer oppvarming enn 1,5 grader C. Store mengder fossilt brennstoff må forbli uutnyttet. Kull må i hovedsak erstattes med fornybare energikilder, ikke med norsk gass. Norge har økt egne CO2-utslipp med over 25 prosent siden 1990, mens utslippene i EU har gått ned med 20 prosent. Norges politikk er ikke forenlig med Parisavtalens mål og bidrar til å fremskynde alvorlige helseskader.

LES OGSÅ: Jonas Gahr Støre om klimakrisen og oljefondet

Norge er i posisjon til å bli et foregangsland som viser at nødvendig omstilling er mulig. En samtidig opptrapping av sysselsettingen i klimavennlige næringer er viktig for folkehelsen ved å forhindre arbeidsledighet, bidra til meningsfullt arbeid og bedre livskvalitet for dagens unge. Et samfunn som evner å forebygge store klimaendringene, blir et friskere og mer rettferdig samfunn.

Vi appellerer derfor til alle norske politikere: Gjør vedtak som oppfyller kravene vi fremmer! Vi gjentar David Attenborough sin innstendige oppfordring til deltagerne ved FNs klimatoppmøte i Polen: «Leaders of the world, you must lead!».

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå