Debatt

Like muligheter for jenter i trøndersk fotball

NFF Trøndelag har ansvar for å bidra til at klubbene gir jentene like gode trenere, treningstider, utstyr, fasiliteter og vises den samme respekten, skriver innleggsforfatterne. Bildet er fra Skandia Cup ifjor.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Har jenter og gutter like utviklingsmuligheter i trøndersk fotball? Er kretsens tilbud for de beste jentene likt med guttenes? Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner (TFK) mener NFF Trøndelag driver ansvarsfraskrivelse. Vi vil synliggjøre følgende fakta.

LES OGSÅ: Uholdbar forskjellsbehandling i fotballen

Vi har fire kretslag på jentesiden. Som på guttesiden. Selv om antallet jenter som spiller fotball, utgjør en tredel av antallet spillere. Kretslagsaktiviteten som NFF Trøndelag eier selv er kjønnsnøytral med like mange aktiviteter, samme fagplan og like godt kvalifiserte trenere. Like rammer for transport, mat, overnatting, utstyr og så videre. Noen ganger overnatter guttene på hotell – andre ganger gjør jentene det samme. Som regel overnatter både gutter og jenter på klasserom.

I samarbeid med Trondheims-Ørn er kretsaktiviteten styrket med en egen toppgruppe for de aller beste og en egen satsningsgruppe for de beste jentene over 16 år. Som en av få kretser har vi ansatt en egen jentefotballansvarlig. Det gjennomføres egne utviklingsprosjekter for å utvikle flere og bedre kvinnelige dommere, trenere og ledere.

LES OGSÅ: Kun 200 personer møter opp for å heie jentene frem

Andelen jenter som spiller fotball øker og flere jenter spiller fotball lengre. Siden 2013 har antall senior kvinnelag i NFF Trøndelag økt fra 50 til 72. Klubber og krets sørger nå for at jentene får mulighet til et «livslangt løp» i fotballen. Det er etablert nye rutiner for oppstart av barnefotballen slik at flere jenter begynner å spille.

At Hege Jørgensen ikke anerkjenner at kretsen tar sitt ansvar, får stå for hennes regning. Espelund-utvalget, hvor TFK deltok, anbefaler at man har andre tiltak for jentene enn guttene. Vi følger utvalgets råd om at mulighetene skal være like, men at tiltakene bør være ulike. Hovedpoenget er at jentene skal ha samme muligheter. Forbundstinget, forbundsstyret og sentrale ledere som blant annet Hege Jørgensen styrer de store strukturene og pengestrømmene i norsk fotball.

Toppfotball kvinner kunne valgt å bruke sine ressurser på å etablere nasjonale liga for jentene. De har valgt å prioritere ressursene direkte til toppklubbene. Når Hege Jørgensen sier at kretsene er ansvarlig for spillerutvikling 13-16 år, så glemmer hun at kretser og toppklubber skal samarbeide om dette. Det gjør vi i Trøndelag.

LES OGSÅ: Fotballjentene må bli sett

NFF Trøndelag har ansvar for å bidra til at klubbene gir jentene like gode trenere, treningstider, utstyr, fasiliteter og vises den samme respekten. «Scenelyset står på» og utviklingen går i riktig retning med stor fart i mange klubber. Toppledere i norsk fotball burde heie frem klubber og kretser, og ikke bruke tiden på å slå inn åpne dører. Unge jenter har i dag en berettiget drøm om å kunne leve av å spille fotball. Deres drømmer kan gå i oppfyllelse hvis alle aktører og ledere i norsk fotball innstiller sine holdninger på samarbeid og det å heie frem de som gjør jobben.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Slik skal Trondheims-Ørn finte ut Ranheim og Rosenborg under fotballkampen for TV-aksjonen.

På forsiden nå