Debatt:

Grønne gründerne på Gråmyra går foran

Tidligere ble hver enhet pakket inn i plast, nå kommer alle vognposene med en tøybag som emballasje.

Daglig leder Maria Dalen i gründerbedriften Easygrow vant prisen Årets kremmer. Easygrow viser at bærekraft kan gi god avkastning.  Foto: ELLEN LUNDRING.

Saken oppdateres.

Nylig delte SpareBank 1 SMN ut prisen Årets kremmer til den mest veldrevne handelsbedriften på Innherred. Prisen gikk til Easygrow – en superlønnsom gründerbedrift som lar en grønn tråd gjennomsyre virksomheten. Easygrow sysselsetter åtte ansatte og holder til ved E6 på Gråmyra i Levanger. De selger vognposer og tilhørende utstyr for barn. Det gjør de med stor suksess – med høy og ikke minst lønnsom vekst.

LES OGSÅ; Klimavennlig betong kan bli trøndersk eksportvare

Søstrene Maria og Elisabeth Dalen som står bak Easygrow, forklarer suksessen med en grønn, gjennomgående tråd. Et eksempel: Tidligere ble hver enhet pakket inn i plast, nå kommer alle vognposene med en tøybag som emballasje. Slik har Easygrow klart å halvere forbruket av plast totalt.

Den grønne tråden setter distributørene pris på, det samme gjør kundene. Også lokalt blir gründerbedriften lagt merke til. Da Easygrow i høst søkte etter flere ansatte, fikk de over 140 søkere.

LES OGSÅ: Trøndelag revolusjonerer byggebransjen

Easygrow viser at bærekraft kan gi god avkastning. Vi andre har noe å strekke oss etter. I årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge som ble lagt fram forleden, har SpareBank 1 SMN sammen med Sentio intervjuet 700 bedriftsledere i regionen om bærekraft. Her er hovedfunnene:

· Tre av fire ledere legger i varierende eller liten grad vekt på bærekraft når de velger hvem de gjør forretning med

· Sju av ti ser ikke noen finansiell risiko i bærekraft

· Seks av sju svarer at de ikke kjenner til FNs bærekraftsmål

Bærekraft er kommet for å bli, og er ikke noe næringslivet kan velge bort. Derfor bekymrer svarene. Undersøkelsen indikerer at midtnorske bedrifter ennå ikke har sett sammenhengen mellom bærekraft og finansiell verdiskaping. Det tror jeg vil endres raskt, og den utviklingen skal SpareBank 1 SMN være med og bidra til.

JAN-FRODE JANSON 

Skal vi lykkes like godt i årene som kommer, må det gå en grønn tråd gjennom hele virksomheten vår. Som hos Easygrow på Gråmyra. Det som før gjerne handlet om kommunikasjon og ord, preger nå finansmarkedene. Bærekraftige bedrifter foretrekkes av kunder og investorer, de verdsettes høyere og de får billigere tilgang på kapital.

Vi er i gang og har tatt de første trinnene i trappa. Tidligere i høst ga anerkjente Sustainalytics oss betydelig bedre rating på bærekraft sammenlignet med forrige måling i fjor. Litt senere signerte vi som én av fem norske banker FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift. Formålet med prinsippene er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen. Det forplikter.

Årets utgave av Etisk bankguide minnet oss om at vi har mer å gå på. Framtiden i Våre Hender (FiVH), som står bak, mener vi kan bli bedre på å utvikle en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Ifølge FiVH har vi en strengere policy på samfunnsansvar enn innenfor fondsforvaltning. Det lytter vi selvsagt til.

Nylig utstedte vi den første norske grønne seniorobligasjonen i Europa hvor vi øremerker cirka fem milliarder kroner til utlån rettet mot bærekraftig næringseiendom, fiskeri og havbruk. Der fikk banken en rente som var 0,1 til 0,2 prosent lavere enn vi ellers måtte ha betalt – takket være god rating på bærekraft. Dette nye, grønne regimet vil gjenspeile seg i rentevilkårene til våre kunder. Det vil lønne seg å ta bærekraft på alvor.

Det er på høy tid at trønderske bedrifter tar klimagrep. Som regionens ledende bank skal vi gå foran. Sammen får vi ting til å skje!


På forsiden nå