Debatt:

Fornøyd mor til to barn i Gnist Trøa: Dette lukter politisk sak!

Man kan jo spørre seg om hvordan det er til barnas beste at kommunen refererer til konkrete episoder. Hva med barnas privatliv? spør moren i dette debattinnlegget.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Jeg viser til de utallige avisoppslagene om Gnist Trøa de to siste årene. På nyåret i 2019 skrev jeg en klage til fylkesmannen i Møre på vegne av over 90 foreldre i barnehagen. I klagen pekte vi på blant annet at kommunaldirektøren og kommunale ansatte var mer opptatt av å gi informasjon til Adressa enn foreldre og barnehage. Vi pekte på den ekstra belastningen dette førte til i en vanskelig prosess og mange kjente seg ikke igjen i beskrivelsene av hendelsene i barnehagen som kommuneadministrasjonen skisserte. Vi forsøkte å også, av hensyn til barna, å holde barnehagen så anonym som mulig.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Berit Sæther 

Man kan jo spørre seg om hvordan det er til barnas beste at kommunen refererer til konkrete episoder. Hva med barnas privatliv? Jeg har også vanskeligheter med å forstå hvorfor fylkesmannen har valgt å informere om stengningsvedtaket via Adresseavisen. Har ikke vi foreldre krav på denne informasjonen først og ikke i en pressemelding?

Det er lettere å forstå behovet til Trondheim kommune og Fylkesmannen dersom det vurderes som en politisk sak hvor de vil statuere et eksempel når det gjelder store, private barnehager. Da er de avhengige av mye pressedekning.

LES OGSÅ: DN: Røros-familie fikk gevinst på 356 millioner etter barnehagesalg

Basert på hvilket grunnlag har fylkesmannen konkludert? De var på to timers visitt i barnehagen i oktober, men har ellers ikke innhentet annen informasjon enn den kommunen har gitt dem. Det hadde vært interessant å høre refleksjonene og betraktningene som er gjort overfor barna som er rammet av dette med tanke på både å flytte ungene fra kjente omgivelser og personal, men også pressedekningen.

Også konklusjonen på klagesaken fikk vi høre først i Adressa: Er det ikke naturlig å informere foreldrene først? Det siste som er svært vanskelig å forstå, er hvordan man argumenterer med at barnehagen er så farlig for barna at den som første i landet må stenges, men ikke før første mars? For oss fornøyde foreldre, lukter dette en politisk sak.

LES OGSÅ: Må stenge barnehagen - eier varsler rettssak

Jeg vil avslutte med å berømme de ansatte i barnehagen som gir våre unger en flott hverdag til tross for et massivt trykk. Tusen takk!

Her kan du lese flere saker om Gnist Trøa barnehage.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå