Debatt

Bør få asfaltløyper i Strindamarka!

Jeg mener at flere av skilagene på østsiden av byen kan få bygge ut et enkelt skianlegg med en asfaltert løype og kunstsnøanlegg i område rundt Fuglmyra.

Innleggsforfatteren mener Strindheim ski bør få lov til å anlegge en skiløype med asfalt i området rundt Fuglmyra.   Foto: Øyvind Lein

Saken oppdateres.

Ser ut fra forskjellige skriverier i Adresseavisen og Facebook at folk i nærområdet til nedre del av Strindamarka reagerer veldig negativt på at det skall bygges ut et skianlegg med tre km asfalterte rulleskiløyper i området Fuglmyra. I den forbindelse ønsker jeg å komme med noen historiske betraktninger rundt dette.

LES OGSÅ: Ikke asfalter Strindamarka!

Lysløypa som i dag går fra Lohovmyra mot Fuglmyra opp mot høyspentledningene og ned igjen mot Fuglmyra og Lohovet - ca. tre km løype - er i sin helhet bygget først på 1960-tallet på dugnad av Strindheim ski.

Ledere i Strindheim fikk til løypeavtaler med velvillige grunneiere i området, noe jeg tror ville vært vanskeligere hvis det var Trondheim kommune som hadde stått bak. All fjerning av skog, planering av traseer, reising av lysstolper og montering av armaturer ble utført på dugnad av ivrige skientustiaster fra Strindheim ski. Og dette mener jeg har gagnet alle grupper av befolkningen, unge, gamle, trimmere og de som driver med mer aktiv idrett.

Lysløypenettet ble på slutten av 1970-tallet overtatt av Trondheim kommune avdeling Idrett, park og skog og utbygd videre opp mot Tømmerholtet og over mot Stokkanhaugen. Fortsatt var det i mange år Strindheim ski som hadde årlige dugnader på skitraseene med rydding av oppvoksende kratt og stein som kom opp i løypene. Dette til gagn for alle strindabeboere.

LES OGSÅ: Strindamarka, rett utafor stuedøra mi

Det ble prøvd i midten av 1980 å få til et klubbhus for Strindheim på Lohovmyra, dette utkastet ble forkastet på grunn av lite snø i denne tidsperioden, samt at mye folk tråkket på beina i nedre del av marka. Så ble det en runde med Trondheim kommune og Trondheimsregionen friluftråd for å se om det lot seg gjøre å få til et anlegg fra Tømmerholtet. Dette ble også nedstemt på grunn av lang avstand til parkering. Ut fra dette fikk Strindheim ski sette opp noen midlertidig brakker på Bekken som i noen år ble fast oppmøteplass for skiglade unger og ungdommer inntil alt ble flyttet til Granåsen.

Ut fra dette mener jeg at det må være berettiget at flere av skilagene på østsiden av byen kan få bygge ut et enkelt skianlegg med en asfaltert løype og kunstsnøanlegg i område rundt Fuglmyra.

LES OGSÅ: Hvorfor et er næranlegg øst i byen viktig

Dette må jo være mye bedre for miljøet en at noen hundre unger skal transporteres frem og tilbake 2 ganger i uka fra Østsiden av byen til Granåsen. Jeg tror også dette vil bli brukt av mange flere enn bare de som driver aktiv idrett.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå