Debatt:

Sats på 90 km/t på E6 Melhus–Ulsberg

En 4-felts motorveg fra Melhus til Ulsberg, som synes å være målsettingen, er å skyte langt over mål, mener innleggsforfatteren.  Foto: Nye veier

Saken oppdateres.

Viser til artikkelen «Drømmen om 110 km/t», under ordet fritt, i Adresseavisen den 3. desember. Artikkelen er skrevet av Harald Norem og Magne Måge. Jeg er helt enig i deres konklusjoner.

LES OGSÅ: Kjære Nye Veier: La fartsgrense 110 km/t forbli en drøm

Jeg har ingen samfunnsøkonomiske beregninger som forteller meg hva som er den mest «lønnsomme» løsningen. Kort oppsummert kan det imidlertid neppe være tvil om at en hastighetsgrense på 90 km/t vil ha følgende fordeler, framfor 110 km/t:

  • Færre og mindre omfattende ulykker
  • Redusert energi-/brenselforbruk
  • Rimeligere veibygging
  • Mindre forbruk av dyrka mark
  • Samme fartsgrense for lette og tunge kjøretøyer gir færre forbikjøringer
  • Redusert klimabelastning

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Totalt sett får vi rett og slett en vesentlig mer bærekraftig løsning. For øvrig tror jeg en 4-felts motorveg fra Melhus til Ulsberg, som synes å være målsettingen, er å skyte langt over mål. Følgende veistandard må anses å være rikelig:

2-felt veg med midtdeler. Vegen må være så romslig at utrykningskjøretøyer kan slippe forbi når trafikken for øvrig sakker farten og kjører ut på siden/skulderen. Med passende mellomrom forsynes vegen med et ekstra kjørefelt på hver side. De ekstra kjørefeltene bygges med en hensiktsmessig lengde for forbikjøring. Disse ekstra kjørefeltene tilstrebes plassert der det kan skje til en lav kostnad og utenom dyrka mark.

Med redusert hastighet, til 90 km/t, og 2-felts veg, som beskrevet, vil en få en vesentlig rimeligere utbygging, midler som gjerne kan benyttes på økt satsing på jernbane.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå