Debatt:

Går Trøndelag med ryggen først inn i framtida?

Hvorfor er det så vanskelig å få ut de samfunnsøkonomiske analysene som ligger bak Nye Veiers beslutninger? Jeg har prøvd flere ganger. skriver Gunn Kari Kvaal Hygen.  Foto: Terje Visnes

Saken oppdateres.

Det bygges mye infrastruktur og spesielt veier i Trøndelag etter mange år med stillstand. Jeg opplever at flere med meg har noen tankekors vedrørende prioriteringene. La meg ta et par eksempler:

Vindalsliene-Ulsberg, samlet kostnad 3,6 milliarder der dagens trafikk er på ca. 4 000 enheter pr døgn. For slike strekninger anbefaler Vegdirektoratet en moderne 2-3felts veg som har kapasitet på 20 000 enheter. Er det da nødvendig å bygge firefelts vei med kapasitet på over 35 000 enheter i døgnet? Vi skal bygge for framtida, men holder det med at vi femdobler kapasiteten i stedet for å nidoble den i disse tider med klimautfordringene?

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

2-3-felts veg koster ca. 800 millioner mindre å bygge. Hvilke alternative samfunnsøkonomiske analyser er foretatt for bruk av disse 800 millioner? Opprustning av fylkesveger for å ta næringstrafikk? Rassikringen? Bygging av andre deler av E6?

Godstrafikken er systematisk flyttet fra bane til veg de siste åra. Hvis man kan tredoble godskapasiteten på Dovrebanen med cato milliarder, hvor mye kunne man utrettet for godstrafikken på bane med denne ene overinvesteringen på 800 millioner?

Et annet eksempel er traseen Vuddudalen til Skogn? Ville en toppmoderne tofelts veg med fem doblet kapasitet i forhold til i dag gjort nytta si? Og hva er alternative analyser av de 700 millioner som her frigjøres?

Hvorfor nyanseres ikke vegutbyggingen mer, det vil si at lite trafikkerte strekninger som Ulsberg vurderes annerledes enn sterkt trafikkerte strekninger som Verdal-Levanger?

LES OGSÅ: Jonas Gahr Støre om klimakrisen og oljefondet

Til slutt et tankekors vedrørende Trondheim – Værnes:

Gardermoen med 27 millioner passasjerer i året har et praktfullt togsystem og klarer seg med sin gamle firefeltsveg. Til Værnes med 4,5 millioner passasjerer i året har vi en elendig togforbindelse fra Trondheim, men bygger en flottere motorveg enn det Gardermoen har?

Er den måten Nye Veier arbeider på robust? Hvis det om to år blir nye kluter og dagens «all time high» innen vegbevilgninger roes ned, hvorfor husholderer vi ikke bedre og får mer nødvendig vei for pengene?

Hvorfor er det så vanskelig å få ut de samfunnsøkonomiske analysene som ligger bak Nye Veiers beslutninger? Jeg har prøvd flere ganger.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå