Debatt:

Trondheim kommunes tilsyn med barnehager handler ikke om politikk

Ragnhild Granskogen (t.v.) og Camilla T. Nereid svarer på flere innlegg som har kommet i den betente saken om stengingen av Gnist Trøa.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Fylkesmannens vedtak om varig stenging av Gnist Trøa barnehage setter punktum for en lang og vanskelig prosess. Vedtaket støtter kommunens stengingsvedtak og bygger på omfattende dokumentasjon fra både barnehagen og kommunen. Det å stenge en stor barnehage er en alvorlig inngripen i mange barns liv, og vi forstår foreldrenes frustrasjon. Men barn i barnehage har rett til et tilbud der de har det godt og der de gis mulighet til å utvikle seg innenfor trygge rammer.

Det er full barnehagedekning i Trondheim. For å få til det er kommunen avhengig av å samarbeide med private barnehageeiere. Det gjør vi og samarbeidet er godt.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Når en privat utbygger melder interesse for å bygge barnehage i et område, skjer dette i tett samarbeid med kommunen. Når Gnist Trøa nå blir stengt, mister kommunen barnehageplasser som skal ivareta behovet i denne bydelen. Det er sterkt beklagelig fordi det er vanskelig å finne plasser i samme nærområde. Men barna vil ikke bli spredt over hele byen. De aller fleste vil få komme i Myrskogen barnehage og gå i gruppe med barn de kjenner fra Gnist Trøa. Myrskogen er nyoppusset og tilrettelagt av Skipnes arkitektkontor. Skolestarterne vil få et tilbud ved Kattem skole slik fjorårets skolestartere fikk. Vi vil være i tett dialog med foreldrene i prosessen med å tildele nye barnehageplasser til barna. Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra foreldre til de om lag femti barna som byttet barnehage etter kommunens vedtak i februar.

LES OGSÅ: Lærer i Trondheims-skolen om Gnist Trøa barnehage-saken: Klappjakt til 12 millioner!

Det at barnehagen har tatt opp nye barn mens Fylkesmannen har behandlet klagen, har ikke kommunen hatt anledning til å stoppe.

Kommunen har plikt til å føre tilsyn for å sikre at kommunale og private barnehager gir barn et godt og trygt barnehagetilbud og drives i tråd med barnehageloven. De fleste henvendelsene kommer fra foreldre som av ulike årsaker er bekymret for hvordan barnet eller barna deres har det i barnehagen eller om vanskelig samarbeid med barnehagen. Alle henvendelser følges opp. Det at kommunen har en politisk agenda i tilsynet med Gnist Trøa faller på sin egen urimelighet. Noen av kommunens beste barnehager eies av private. Sammen jobber vi for å gi alle barn den beste oppveksten de kan få.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå