Debatt:

Hva med hun som var skolelei, og han som slet med psyken? Fortjener ikke de en plass på nærskolen?

Saken oppdateres.

Krf har nå sagt ja til å støtte regjeringa sitt forslag om å innføre fritt skolevalg i hele landet, og nok en gang blir det flertall for en lovendring som skaper forskjeller. Forskjeller mellom sterke elever og de som sliter. Forskjeller mellom A- og B-skoler. Forskjeller mellom by og bygd.

Forslaget gir alle videregående skole-elever i landet fritt skolevalg, men realiteten er at det er kun elevene med høye karakterer fra ungdomsskolen som tjener på denne ordninga. Kun det fåtallet av elevene som passer inn i den trange A4-boksen alle elever presses inn i. Hva med de som ikke passer i boksen? Hva med de som sliter? Hva med hun som var skolelei, og han som slet med psyken? Fortjener ikke de en plass på nærskolen?

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

At man i en alder av 16 år skal rives bort fra lokalmiljøet og inn på timevis med buss eller at man må flytte på hybel - kun fordi karakterkortet tilsier at du ikke har høye nok karakterer? Det er urettferdig. Vi straffer enkelte elever på denne måten, som virkelig ikke fortjener det. Når én av fire ikke har fullført videregående etter fem år, er det viktig at vi holder nærskolene i live. Trøndelag er et svært fylke, med mange kriker og kroker. Det er mange småsteder som avhenger av sin lokale videregående skoler. Det er virkelig en skam om de skal miste linjetilbud eller til og med hele skoler kun fordi politikere fra sine kontorer midt i Oslo skal velge for oss.

Vi i SU ønsker å beholde nærskoleprinsippet i Trøndelag, fordi alle elever skal ha rett på å gå på den lokale skolen, uansett hvordan karakterkortet fra ungdomsskolen ser ut. Fordi vi ønsker oss en skole for de mange, ikke for de få!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå