Debatt:

Odelsjente i debatten om Øvre Rotvoll: Vi får høre: «Bare vent, om ti år er jorda deres bygd ned uansett»

Et tydeligere signal fra politikerne om forbud mot nedbygging av matjord skaper også forutberegnelighet for eiendomsutviklerne, som bør finne andre steder å bygge vei, hus og næring på enn lettvint nedbygging av matjorda, skriver debattanten. Hennes gård ligger nummer to til høyre fra E6.  

Saken oppdateres.

Bystyrets vedtak om å utsette behandling av områdeplan for Øvre Rotvoll i påvente av at rekkefølgen og prioriteringene for byutviklingen skal behandles våren 2020, reiser viktige problemstillinger knyttet til det å drive landbruk i trondheimsregionen.

I et debattinnlegg i Adresseavisen ved Aage Martin Jørgensen står det at bonden er «lei av» å være bonde og at han har startet annen næring som å benytte jordene til produksjon av ferdigplen, lagerhaller og omdisponering av matjord til boligområder.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Marit Mia Bjørnstad 

Når det gjelder bondens eget ønske om å omregulere jordene til boligformål så er det et direkte resultat av både veimyndighetene og Trondheim kommunes politikk de siste årene – bygg ned matjorda. Som Aase Sætran i Rotvoll Utvikling skriver, så har man på Rotvoll, i tråd med politikernes signaler, levd med vissheten om at jordbruket en gang tar slutt på grunn av nærheten til den voksende byen. Betingelsene for rasjonelt landbruk forverres år for år. Betingelser for å drive rasjonelt landbruk kan det skrives mye om, men kort oppsummert dreier det seg om infrastruktur, trafikk, dyrehold, støy, forurensning med mer. Når disse betingelsene ikke lenger er tilstede, blir det vanskelig å drive landbruk.

LES OGSÅ: Matjorda på Rotvoll Øvre er landets beste og må vernes

Vi oppfatter med glede de signaler om at matjorda i større grad skal ivaretas i trøndelagsregionen i fremtida. Men vi vil samtidig gjøre Adresseavisens lesere oppmerksom på at det samme som har skjedd på Rotvoll holder på å skje flere steder i Trøndelag. Dannelse av satellittlandbruk. Satellittlandbruk er en betegnelse for det som skjer når man omregulerer et sammenhengende jordbruksområde litt og litt til andre formål og betingelsene for å drive rasjonelt landbruk forsvinner. Til slutt er det en ensom bonde igjen i midten som ikke har noe annet valg enn å gi etter for presset.

LES OGSÅ: Utbyggingen på Rotvoll må utsettes

Et annet aktuelt område er matjorda i Malvik. Grenda Bjørnstad/Leistad/Leistadkrysset og og mer eller mindre sammenhengende inn til Hommelvik, langs E6 i Malvik kommune. Her fins et sammenhengende landbruksområde under sterkt press for utbygging av samferdsel og næringsvirksomhet. Vi som har tilhørighet derfra, har fra flere politisk engasjerte og næringsforening i området i årevis blitt møtt med den holdningen at: «Bare vent, om ti år er landbruksjorda deres bygd ned uansett». «Dere som ligger så tett mot E6 og på aksen mellom Værnes-Trondheim kan likeså godt legge inn årene nå som sist, dere blir bygd ut uansett». Akkurat som på Rotvoll blir vi omtrent tvunget til å leve i vissheten om at livsgrunnlaget vårt uansett skal bygges ned til fordel for kjøpesenter, boliger og annet næringsareal med mer.

LES OGSÅ: Vi har ingen matjord å miste

Til tross for dette så har grunneiere i Bjørnstad/Leistad-grenda et sterkt ønske om å drive landbruk der i all overskuelig fremtid. Vi har den beste matjorda for kornproduksjon i landet og ungdommer som er motivert for å investere i trygg norsk matproduksjon. Da er vi avhengige av politikere som sikrer en forutsigbarhet og som setter ned foten for ytterligere nedbygging av matjorda – herunder dannelsen av satellitt-landbruk.

Det å drive landbruk krever forutsigbarhet. Selve arbeidet man gjør er langsiktig, og investeringer man gjør er langsiktig. Politikere og fagmiljø i Trondheims-regionen må på banen for å sikre forutsigbarhet for regionens landbruk. Forutsigbarhet har vært totalt fraværende knyttet til jordvern mange steder i Trøndelag. Et tydeligere signal fra politikerne om forbud mot nedbygging av matjord skaper også forutberegnelighet for eiendomsutviklerne, som bør finne andre steder å bygge vei, hus og næring på enn lettvint nedbygging av matjorda. Dog et gledelig paradoks at Arbeiderpartiets mangel på forutsigbarhet knyttet til jordvern gikk i matjordas favør (enn så lenge) torsdag kveld.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå