Debatt:

Til Rita & co: Det går ikke bedre i Boa!

Vi håper virkelig at Arbeiderpartiet, SV, Sp og MDG gjør en ny vurdering av sitt budsjettframlegg om Boa.

Vi håper virkelig at Ap, SV, Sp og MDG gjør en ny vurdering av sitt budsjettframlegg og øker budsjettet til BoA, skriver innleggsforfatteren.  Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

I april var det bred politisk enighet om at Boa (Bo- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede) hadde vært underbudsjettert i mange år. Det hadde utviklet seg et nødvendig merforbruk. De rødgrønne partiene har nå kommet med et budsjettforslag for Boa i 2020. De gjør ingen endringer på rådmannens forslag som ble lagt fram tidligere i høst.

LES OGSÅ: Nå tar de opp kampen mot bemanningen

Det foreligger altså et forslag til en økning i driften som tilsvarer bare halvparten av de senere års merforbruk. Det betyr i praksis en innstramming i et tjenesteområde som er under sterkt press og massiv kritikk.

Alle vet at tjenestene til voksne mennesker med utviklingshemning ikke er bra nok. De får ikke fullverdige individuelle tjenester slik de har krav på. I mange bofellesskap er det krisestemning, kaos og uforutsigbarhet for beboere. Pårørende fortviler. Aktivitetstilbudene sliter med alt for få ansatte i forhold til antall utviklingshemmede. Fritidsaktiviteter og kulturopplevelser er ikke tilgjengelige på en likeverdig måte med andre borgere. Alle disse områdene har et skrikende behov for flere ansatte!

LES OGSÅ: - Dette betyr budsjettet for deg

Vi håper virkelig at Arbeiderpartiet, SV, Sp og MDG gjør en ny vurdering av sitt budsjettframlegg! Alle de andre partiene har kommet med forslag om å øke budsjettet til Boa for 2020, utover rådmannens forslag. De har gitt gode begrunnelser for dette.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå