Debatt:

Nabo kaster seg inn i debatten om Øvre Rotvoll: Høl i gjerdet på Rotvoll?

Disse jordene kan bli bebygd, hvis politikerne i bystyret bestemmer seg for det. Denne debattanten mener politikerne absolutt bør si ja.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Utsettingen av reguleringen av Øvre Rotvoll er nok et uomtvistelig bevis på at politikerne i byen vår gir blaffen i trafikksikkerheten og bomiljøet på Charlottenlund. Innbakt i områdeplanen ligger nemlig Brundalsforbindelsen som har vært planlagt i snart 50 år. I områdeplanen er Brundalsforbindelsen flankert av sykkelveier og bussfelt, slik at privatbilen kan erstattes som hovedtransportmiddel på Charlottenlund. Med sitt nei har AUF, Ap, SV, V, Krf og MDG effektivt satt en stopper for et godt miljøtiltak og et tryggere og bedre bomiljø på Charlottenlund. Denne veien vil dessuten avlaste det utrygge og overbelsastede veinettet på Charlottenlund og det livsfarlige Skovgårdkrysseet, hvor det senest 9. desember var en stygg ulykke. Akkumulert over år vil veien gi en betydelig miljøgevinst, fordi folk slipper å kjøre om Jakobsliveien og Skovgårdkrysset for å komme seg til for eksempel Brundalen.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Torkil Valla 

Motstanderne av reguleringsforslaget opptrer direkte uredelig når de bruker vern av matjord som argument. I dag dyrkes det korn og plentorv på Øvre Rotvoll. Kornet som dyrkes i Norge blir hovedsakelig kraftfôr for svin og storfe. At SP så seg programforpliktet til å si nei til planforslaget, er ingen overraskelse, men at MDG, deler av AP, SV, V, Krf og AUF også gjorde det samme, er et sleipt forsøk på å grønnmale sin egen miljøfiendtlige status quo-politikk. Jeg angrer nå dypt på at jeg ga MDG min stemme ved forrige kommunevalg, fordi jeg trodde at partiet ville dytte samfunnet i grønnere retning, men i Øvre Rotvoll-saken tok jeg feil.

LES OGSÅ: Vi har ingen matjord å miste

Som helårssyklist møter jeg ofte bonden kjørende med enorme jordbruksmaskiner på sykkelveien på Rotvolljordet – som forøvrig også er en skolevei – og det slår meg hver gang at gårdsdrift på Øvre Rotvoll er både irrasjonelt og utrygt. Personlig synes jeg at jordvern er viktig, men når gårdsdriften utgjør en sikkerhetsrisiko, er det på tide å stikke fingeren i jorda og erkjenne at Øvre Rotvoll har større verdi i et byutviklingsperspektiv enn som areal til dyrking av dyrefôr og plentorv.

LES OGSÅ: Matjorda på Rotvoll Øvre er landets beste og må vernes

Det bekymrer meg i tillegg dypt at deler av Ap ønsker å bruke Øvre Rotvoll som en botsøvelse for partiets rolle i tidligere tvilsomme reguleringssaker. Jeg oppfordrer Ap til ikke å la seg styre av skyld og skam. Enhver reguleringssak må behandles på et mest mulig objektivt og fritt grunnlag. At Ap tidligere har stått sammen med H og Frp i noen uheldige byutviklingssaker, betyr ikke at det er feil å stå sammen med H og Frp i Øvre Rotvoll-saken. Partiet bør heller forsøke å gjenvinne folks tillit til at planarbeid går riktig for seg, og da er ansvarlighet og forutsigbarhet en forutsetning.

LES OGSÅ: Utbyggingen på Rotvoll må utsettes

Å ikke regulere Øvre Rotvoll – for blant annet å gi plass til Brundalsforbindelsen – er et svik mot trafikksikkerheten, miljøsaken og bomiljøet på Charlottenlund. Jeg forventer at politikerne tar til fornuft ved neste korsvei.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå