Debatt:

Ingen grunn til å havne i gjørma om Hangaren

Sprikende trafikkanalyser viser uenighet om hvilke konsekvenser Hangaren vil få for trafikkavvikling og handel i Midtbyen.

Hangaren på Lade.  Foto: Michael Schult Ulriksen

Saken oppdateres.

Adresseavisens kommentator Trygve Lundemo er uenig med bygningsrådets vedtak om å gi Hangaren på Lade midlertidig dispensasjon for videre utleie til dagens butikker. Uenighet med Trygve Lundemo betyr imidlertid ikke at politikerne har gitt «fra seg makta», men at et stort folkevalgt flertallet i bygningsrådet ganske enkelt er uenig med ham i denne saken.

LES OGSÅ: Butikkene får fortsatt holde åpent

Et flertall i bygningsrådet - som Høyre tilhører - mente blant annet at det er positivt at utbygger har satt i stand en verneverdig bygning på en utmerket måte, i tett dialog med byantikvaren. Det er store restriksjoner på hva som kan gjøres med Hangaren, og kontorer og boliger er utelukket blant annet fordi det ikke tillates vinduer. Det er noe av bakgrunnen for at bygningsrådet har gitt adgang til et arealkrevende handelkonsept, av en art som Midtbyen i begrenser grad er egnet til å ivareta. Uklarhet i kommunale reguleringsbestemmelse har vært et problem i utviklingen også av det tilgrensende handelsområde Lade Arena.

Berit Tiller  Foto: Morten Antonsen

Dette er vurderinger som Høyre og et flertall i bygningsrådet har foretatt, uavhengig av striden som er oppstått om hvorvidt kommunens administrasjon opprinnelig hadde myndighet til å gi en slik tillatelse.

Sprikende trafikkanalyser viser uenighet om hvilke konsekvenser Hangaren vil få for trafikkavvikling og handel i Midtbyen. I stedet for å kaste ut arealkrevende bedrifter som har etablert seg i Hangaren i tråd med kommunens vedtak, ønsker flertallet en reguleringsplan som vil belyse disse spørsmålene på en grundig måte. En reguleringsplan er i tråd med anbefalingen fra Fylkesmannen, som mener at det er riktig virkemiddel for å oppnå en korrekt saksbehandling. Både Hangaren og de butikkene som har flyttet inn her, i tillit til kommunale vedtak, fortjener en mer anstendig kommunal saksbehandling enn Adresseavisens kommentator anbefaler.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Byen tåler ikke flere kjøpesentre nå

Adresseavisens kommentator må gjerne mene at kommunen har havnet dypt «i gjørma» når bygningsrådet nå ikke gjør kort prosess og skyter Hangaren og dens leietakere «i senk». Men ved en grundig behandling av en reguleringsplan kan både bygningsrådet - og Adresseavisens kommentatorer - ha langt bedre grunnlag for en god og riktig beslutning.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå