Debatt:

Gjenåpne Olav Tryggvasons gate

Det eneste riktige nå er full gjenåpning av gata – tilbake til fire felt – noe som gir god flyt for kollektivtrafikken.

Syklistene trenger ikke eget sykkelfelt i Olav Tryggvasons gate., skriver syklist og debattant.  Foto: Roar Blasmo-Falnes

Saken oppdateres.

Fylkesutvalget går nå inn for å åpne Olav Tryggvasons gate i sin fulle bredde – altså i fire felt. Dette i kontrast til kommunens forslag om ytterligere innstramming av biltrafikken. Det er prisverdig at Trondheim kommune har en miljøpakke som kommer med kreative forslag til trafikkløsninger med miljøet i fokus. Like prisverdig er det at vi i Trondheim har modige politikere som tør å gjennomføre de forslag som Miljøpakken legger fram.

Kommentar: Ikke mer prøving og feiling nå

Trafikkavviklingen i Olav Tryggvasons gate har vært et prøveprosjekt. Et spennende prosjekt hvor intensjonen har vært å skape et bedre miljø for gående og syklister – samt bedre framkommelighet for kollektivtrafikken. Forsøket har nå pågått i mer enn et år. Dessverre viser det seg at det er mislykket.

Roger Kahn, helårssyklist  Foto: Morten Antonsen

Bussene snegler seg fram i gangfart, bilene har ikke adgang og sykkelstiene brukes knappest. Jeg er selv helårssyklist og sykler gjennom byen nesten daglig. Sykkelstien i Olav Tryggvasons gate oppleves som lite hyggelig med busser som passerer tett på. De fleste syklistene velger derfor i stedet Thomas Angells gate, Fjordgata eller fortauet. Det har aldri vært noe problem å sykle gjennom Trondheim sentrum – det er godt tilrettelagt for oss syklister der. Vi trenger ikke sykkelstiene i Olav Tryggvasons gate – de brukes nesten ikke.

LES OGSÅ: Fullstendig fastkjørt om løsning for Olav Tryggvasons gate

Det eneste riktige nå er full gjenåpning av gata – tilbake til fire felt – noe som gir god flyt for kollektivtrafikken - bilistene kan igjen kjøre korteste vei gjennom sentrum og unngå lange miljøfiendtlige omkjøringer – for syklister og fotgjengere spiller det liten rolle. Modige politikere tør å gjennomføre prøveordninger. Å erkjenne at forsøket ikke ble slik man håpet, krever kanskje enda større mot.

Jeg har tillit til av vi i Trondheim har modige politikere som tør å erkjenne dette, og som nå er villige til å reversere prosessen. Det er ingen skam å snu nå, tvert imot.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå