Debatt:

Beboernes interesser fremstår mindre viktig enn de private utbyggernes ønsker

Realiseres SiTs prosjekt med 650 studenthybler, vil det si at vi har fått 1350 nye naboer presset ned på noen få kvadrat i løpet av kort tid, skriver styret i Sameiet Kapellanens Hage. Det er her SiT vil bygge.  Foto: RUNE PETTER NESS

Saken oppdateres.

Man trenger ikke å gå til SSBs statistikker for å se at Trondheim vokser. Det graves og bygges over hele byen. Det skjer ikke uten et visst konfliktnivå og ofte får man inntrykk av at politikerne nærmest kommer heseblesende løpende etter private utbyggere som vil ha behandlet en byggings- og omreguleringssøknad. Resultatet blir en fragmentert bydelsutvikling hvor helheten og interessene til de som bor i et område framstår mindre viktig, enn interessene til private utbyggere. På sikt er dette et demokratisk problem.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Langs sørsiden av Torbjørn Brattsvei opp mot Nardokysset og ned langs omkjøringsveien ligger det næringsarealer mange har fattet interesse for. De vil ha området omregulert til boligformål. Eller rettere: bittesmå utleieleiligheter. Til tross for at kommunedirektøren i Trondheim mente dette var en dårlig ide og foreslo en helhetlig bruksvurdering av området, var flertallet av politikerne av en helt annen for mening. Prosessen for en omregulering av Nardovegen 12 og 14 til boligformål er i full gang. Men med tanke på at det er Studentskipnaden (SiT) som eier eiendommene er det gitt at det vil bli små utleieenheter, og ikke boliger for fastboende.

SiT er ikke de eneste som har fattet interesse for akkurat dette området som ligger et drøyt steinkast fra området hvor NTNU har planer om campussamling. Heimdal Eiendom har snart ferdigstilt ca. 350 små utleieenheter på nabotomta og har tillatelse til et tilsvarende antall på nabotomta. Realiseres SiTs prosjekt med 650 studenthybler, vil det si at vi har fått 1350 nye naboer presset ned på noen få kvadrat i løpet av kort tid. Det tilsvarer omtrent nøyaktig innbyggertallet i Lierne kommune. I motsetning til innbyggerne i Lierne vil inn- og utflyttingen være langt hyppigere – det er nettopp det som karakteriserer utleiehybler. De vil ikke være del av eller bidra til nabolaget på samme måte som vi som bor her fast, men mer være gjester på gjennomreise.

LES OGSÅ: Nå kan matjord som er gjort om til byggeområder bli matjord igjen

Utbyggingen til Heimdal Eiendom alene bekymrer ikke bare naboer, men også Politiet, Statens vegvesen, NVE og Fylkeskommunen har stilt spørsmål ved grunnforholdene i området, parkering av biler og sykler, samt trafikkforholdene generelt i et område som allerede er prekær. SiT hevder derimot at deres utbyggingsplaner vil bedre trafikksituasjonen (Adressa 24. oktober). For oss som bor i området virker dette som et merkelig argument. Dagens næringsdrift medfører knapt trafikk og det er vanskelig å tenke seg annet enn at drøyt 600 studenter ikke vil medføre mer, og ikke mindre trafikk i området.

Det er på ingen måte vanskelig å forstå at SiT ønsker å bygge studentboliger – det er SiT sin jobb å gi studenter husrom. Problemet er bare at SiT sine planer kommer på toppen av Heimdal Eiendom sin utbygging, og at dette ser ut til å skje uten at politikeren foretar en helhetlig bruksvurdering av området.

LES OGSÅ: Jubler for utbyggingsstans

Vi er kjent med at det tidligere har vært søkt om løyve til omregulering av Nardovegen 2 (rive eksisterende enebolig og sette opp blokker på ni etasjer) og Nardovegen 23 (bygge over 100 enheter i tre sjuetasjes høye blokker), men at disse er avslått av kommunen. Det er om ikke annet et bevis på at kommunen ikke alltid lar private utbyggere får det akkurat som de vil, men det viser også at området er meget attraktivt for utbygging. Før presset blir for stort kan det være lurt av Trondheims politikere å ta en pause for å gjennomføre en grundig helhetlig analyse av framtidig bruk av området. Noe som i seg selv framstår som en god ide kan vise seg å ikke være fullt så god sett i et mer helthetlig perspektiv. Vi har en nagende følelse av at dette også gjelder andre bydeler i kommunen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå