Debatt:

Nullvisjonen blir knust av Miljøpakken

Takket være mange dyktige sjåfører har det til nå ikke gått liv i de mange fotgjengerfeltene som er plassert rett bak eller foran bussholdeplassen.

Det har pågått byggearbeider for metrobussene i hver eneste bydel. Alt legges til rette for at bussen skal frem raskest mulig. Det vi glemmer midt oppe i Miljøpakkens satsing, er nullvisjonen, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Som trafikklærer opplever jeg daglig at stadige omlegginger av trafikken skaper trafikkfarlige situasjoner, med muligheter for alvorlige skader som kan endre et menneskes liv for alltid. Det har pågått byggearbeider for metrobussene i hver eneste bydel. Alt legges til rette for at bussen skal frem raskest mulig. Det vi glemmer midt oppe i Miljøpakkens satsing, er nullvisjonen, som for mange år siden ble avfeid som vås av politikerne og resten av Europa som så rart på lille Norge.

LES OGSÅ: Driver Miljøpakken ansvarlig miljøpolitikk

Nullvisjonen har som mål at transportsystemet og regelverket skal utformes på en slik måte at man fremmer trafikksikkerheten og når visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Visjonen er i ferd med å bli virkelighet. Aldri har det vært så få dødsfall i trafikken som i de siste årene. Men vi glemmer en del av visjonen, og det er de «hardt skadde». Du kan bli svært hardt skadd som fotgjenger og syklist selv om du blir påkjørt i lav fart. Andre tohjulinger er også utsatt når det skjer brå og hyppige feltskifter.

LES OGSÅ: Tragikomisk skiltkrangel må ta slutt

Nasjonal transportplan fremholder at økningen av persontransport skal tas til fots, sykkel eller kollektivt. Daglig ser jeg fotgjengere og syklister som lever et farlig liv i den tro at de kan ferdes trygt og synlig. Sannheten er noe helt annet. Takket være mange dyktige sjåfører har det til nå ikke gått liv i de mange fotgjengerfeltene som er plassert rett bak eller foran bussholdeplassen, og da spesielt ved kantstoppene der det kan være svært begrenset sikt.

Anita S Kvam Trafikklærer 

I Mellomveien blir undergangen delvis stengt om vinteren fordi ingen strør trappene. Fristelsen blir for stor og fotgjengeren spretter over gjerder innimellom busser og biler og håper på det beste. Eller er de bare vant til at bilisten har ansvaret? Dette er kun ett eksempel, det finnes mange flere. Sykkelfelt legges på allerede eksisterende vei med halvveis gode løsninger, for å så forsvinne noen måneder senere. Veier som legges om, kryss som endrer skilting. Feil skilting, feil vegoppmerking og dårlig linjeføring, bare for å nevne noen av problemene som er i Trondheim for tiden.

LES OGSÅ: Krangel om skiltbruk stanser åpning av nybygd metrobussholdeplass

Jobben min går i utgangspunktet ut på å lære andre å kjøre bil på en god og trafikksikker måte. Jeg lærer elevene mine å forutsi fremtiden. Store deler av dagen går med på å forutsi hvor fotgjengere og syklister kan komme brått på. Men selv etter en grundig opplæring, masse øvelseskjøring og mengdetrening så blir vi stadig overrasket. For veien er nok en gang lagt om. Veioppmerkingen er i strid med forskriften, skiltene stemmer ikke og eleven lurer på hvilket felt han skal velge, og hvor er syklisten?

Trafikksikkerhet er avhengig av en viss forutsigbarhet, en visshet om hvordan andre i trafikken kommer til å oppføre seg. Men når kjøremønstre, skilt og vegoppmerking stadig endres, forsvinner denne forutsigbarheten. Trafikantene handler uforutsigbart, og vi får en større risiko. Et annet eksempel er Håkon den 7. gate. Hvor mange feltskift skal man ha i løpet av denne strekningen? Man har korte avstander mellom lyskryss på å skifte felt. Dette skaper stress. Stress skaper ufokuserte trafikanter. Ikke alle vet at man må bytte felt, noen bryr seg ikke, og noen har gitt opp å prøve å forstå. Hvordan går det da med ungdommen som kjører scooter ved siden av en trafikant som må skynde seg å bytte felt før neste lyskryss, igjen. Vi får håpe at alle trafikanter kan forutsi fremtiden.

Miljøpakken har gjort trafikken i Trondheim vanskeligere enn før, unødvendig komplisert. Nye, lite gjennomtenkte løsninger gjør forutsigbarhet nærmest umulig og derfor i strid med nullvisjonen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå