Debatt

Her møtes byens innbyggere for å bli utfordret

«Saman er ein mindre aleine» er tittelen på ei bok av Anna Gavalda. Den har blitt en av ledestjernene i utvikling av bibliotekene i Trondheim.

Mange benytter seg av Trondheim folkebibliotek. Etter jul får Trondheim sitt åttende bibliotek.  Foto: Marthe Hårstad

Saken oppdateres.

Bibliotekene har de siste årene utviklet seg fra kun å være en plass hvor en fikk hjelp til å finne riktig og relevant kunnskap fra ei bok eller en artikkel, til å bli en arena hvor en også får kunnskap sammen med andre. Det å delta på et kurs eller et verksted, høre et foredrag eller lytte til en samtale eller en forestilling har blitt viktige kilder til ny kunnskap for byens innbyggere. I dag hvor kunnskap i mange tilfeller er «ferskvare» trenger vi arenaer hvor kvalitetssikret kunnskap kan deles og fornyes. Kunnskap som er nødvendig for å forstå det som skjer i en selv eller i samfunnet rundt en.

Og kunnskapen har en fått sammen med andre, sammen med venner eller med nye bekjente som en knytter kontakt med på de ulike arrangementene. Ofte opplever vi når vi inviterer til verksted, eksempelvis syverksted, at etter en innledning fra oss, deles kunnskap deltakerne i mellom.

I sommer gjennomførte vi blant annet lesekampanjen «Sommerles» hvor veldig mange av byens barn deltok. De lånte bøker, leste og registrerte bøkene de hadde lest digitalt, og oppnådde etter hvert å flytte seg fra et nivå til neste med ulike premier underveis.

LES OGSÅ: Midt-Norge får to splitter nye kulturbygg

Til sammen leste barna i Trondheim 60 millioner sider, og på den måten ble det etablert både et felles fysisk fellesskap med at barna sammen dro til biblioteket og et digitalt fellesskap på tvers av skolegrenser og alder. Og sammen med mange gode leseopplevelser for den enkelte, ble barnas leseferdigheter opprettholdt gjennom en lang sommerferie.

I Trondheim har vi valgt å ha mange bibliotek, totalt syv, og etter jul får vi vårt åttende, med biblioteket i bydelen Klæbu. På Elgeseter har vi sammen med flere andre fra Trondheim kommune etablert en ny møteplass. Biblioteket har rigget til byttebibliotek med kasserte bøker som gjerne vil finne nye lesere, og et rom hvor bydelens innbyggerne, ansatte og studenter på NTNU kan møtes for å debattere og samtale om utvikling av bydelen Elgeseter, og å få mulighet til å høre et foredrag som har utgangspunkt i forskning gjort på NTNU, Framover vil nok Trondheim folkebibliotek dukke opp på plasser hvor «ingen kunne tru at nokon kunne drive kunnskapsbygging».

LES OGSÅ: Lånt dvd ødela filmopplevelsen

Vi prøver å utvikle oss til å bli Midtbyen og bydelenes innebygde torg, en terskelfri møteplass for alle. På biblioteket kan alle komme, uansett. Bibliotekene har de siste årene blitt ominnredet og gjort slik at alle vil kunne finne sin stol, sin lesehule, sin plass sammen med andre eller alene. Bibliotekets ansatte har bred faglig kompetanse, så alle vil finne den boka eller aktiviteten som passer best for dem. De er ansatte kjenner mange av gjestene våre godt og oppleves nok av noen som den trygge basen i et turbulent liv.

LES OGSÅ: Beklager skade på DVD

Bibliotekene er forskjellige, slik bydelene våre er. På Ranheim har vi både de som har bodd der i generasjoner og de som nettopp har flyttet dit, på Moholt har vi et bibliotek hvor både bydelens innbyggere og studentene møtes jevnlig, mens biblioteket vårt på Byåsen har vi kunnskapstorg for både elever ved Byåsen videregående skole og de som bor i bydelen.

I fjor hadde vi én million gjester, som lånte over én million bøker, langt flere per innbygger enn Oslo og Bergen. Men vi har ennå plass til flere. Flere som ønsker å låne ei god bok, en interessant artikkel eller delta på verksted eller et bokbad.

Med kunnskapsformidling på ulike måter som utgangspunkt, er bibliotekene en plass hvor byens innbyggere møtes for å bli utfordret på det en mener er sannhet, biblioteket fortsetter å være et møtested hvor våre demokratiske verdier utfordres og utvikles.

Uansett så ønsker vi at alle skal gå klokere ut av biblioteket enn de kom inn, enten de har med faktakunnskap eller kunnskap om seg selv som menneske i sin mentale ryggsekk. .

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Berit Skillingsaas Nygård. 
        
            (Foto: Morten Antonsen)

Berit Skillingsaas Nygård.  Foto: Morten Antonsen

På forsiden nå