Debatt:

Takk for at du går

Saken oppdateres.

I Ordet Fritt 11. desember beklager Svein Idar Kvalvik Hoem at Miljøpakken skriver «Takk for at du går/sykler» rundt om i Trondheim. Kvalvik Hoem mener det skulle stått «Takk for at du kjører», fordi det er bilistene som betaler for all utbygging. Det er nok en misforståelse - av minst tre grunner.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

  1. Bompenger utgjør nå under 50 prosent av inntektene i Miljøpakken. Rundt halvparten av alle inntekter går til vegbygging.
  2. De færreste av oss er utelukkende bilister. Også fotgjengere, syklister og busspassasjerer betaler bompenger når de kjører bil.
  3. Utbygging for økt bilbruk i en by er ekstremt dyrt. Selskapet Urbanet Analyse har beregnet at Miljøpakkens modell med satsing også på miljøvennlige reiser gir oss dobbelt så mye transport for pengene. Det betyr mindre behov for bompenger.

Alle som går, sykler eller reiser kollektivt kutter bilkøer. De gjør hverdagen bedre for dem som må kjøre bil. Ifølge NAFs undersøkelser er Trondheim storbyen i Norge med de mest fornøyde trafikantene. Særlig bilistene har grunn til å takke for at mange går og sykler.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå