Debatt:

Rødt om kommunale boliger: Hvorfor har Trondheim avskaffet den sosiale boligsektoren?

Peder Martin Lysestøl ønsker mer debatt rundt Trondheims politikk for kommunale boliger.  Foto: ©RICHARD SAGEN Adresseavisen

Saken oppdateres.

I november 2019 la kommunaldirektøren i Trondheim fram en sak for bystyret med oppsiktsvekkende nyheter. Den ene nyheten var at kommunen i 2019 hadde solgt kommunale leiligheter for 100 millioner og at det planlegges et like stort salg i 2020. Halvparten av inntektene fra salget skal brukes til helt andre ting enn kommunale boliger. Det har kommet mye kritikk av den kommunale boligsektoren; mangel på vedlikehold, dårlig vaktmestertjeneste og manglende boligsosialt arbeid. Men disse problemene kan ikke løses ved å selge leiligheter. Trondheim har i dag ca. 4600 kommunale boliger. Dette tallet har stått nesten stille de siste årene. 40 prosent er omsorgsboliger. Resten er boliger der nyankomne flyktninger, folk med psykiske lidelser, folk med store rusproblemer og folk med lave inntekter og uavklarte problemer bor. Det er stor mangel på kommunale boliger og bare de med de største problemene får leie av kommunen. Tallet på søkere på kommunal bolig har ligget på ca. 2200 per år. Hvert år blir 30 prosent av søknadene avslått. (Kilde: SSB).

Peder Martin Lysestøl   Foto: Ivar Mølsknes

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Den andre nyheten kommunaldirektøren kunne melde, var at husleiene i kommunale boliger hadde steget med 85 prosent i perioden 2009 til 2019. Dette er fire ganger mer enn lønns- og prisøkningen i samfunnet og en kraftig utgiftsøkning for leietagerne som er blant de fattigste i kommunen. Julegaven fra kommunen til leietagere i kommunale boliger sendes ut i disse dagene: husleiene for 2020 skal økes med 3,7 prosent, mer enn det dobbelte av konsumprisindeksen.

Kommunaldirektøren forteller også at bystyret har redusert støtten til kommunale boliger med 43 millioner. Ved å øke husleiene til de med de laveste inntektene har kommunen spart millioner.

Dersom politikerne i dag konfronteres med disse problemstillingene kan de påstå at det er ikke de som har vedtatt at husleiene skal øke så mye.

LES OGSÅ: Dette markedet er absurd

I tråd med den såkalte markedstilpasningen av offentlig sektor (New Public Management), bestemte bystyret i 2009 å innføre en ny «husleiemodell». Det geniale i modellen var at driften av de kommunale boligene ble gjort til et såkalt «selvfinansierende område». Det betydde blant annet at husleiene i kommunale boliger bestemmes av avdeling eiendom sitt inntektsbehov. Trengs det penger til bedre vedlikehold eller nye stillinger var det bare å øke husleiene til beboerne. Slik frasa bystyret seg ansvaret for husleiene og kunne skylde på avdeling eiendom når leietakere med svært dårlig økonomi ble tvunget til å betale stadig mer.

For å berolige politikerne skriver kommunaldirektøren at «leietagerne fikk delvis kompensasjon for økte husleieutgifter gjennom økt statlig bostøtte».

Høyre-Lønseth svarer LO-Aarlott: Norge trenger ikke nye boligkøer

Det er riktig at det er mulig å søke om bostøtte gjennom Husbanken, men innstramminger i ordningen har gjort at dette blir vanskeligere og vanskeligere. I 2011, det året bostøtten var på topp, fikk 125 000 husholdninger bostøtte. Seinere er tallet redusert slik at staten bare i løpet av årene 2011 til 2016, reduserte utgiftene til bostøtte med 60 prosent. Grensen for å få bostøtte i Trondheim er for en enslig en månedlig bruttoinntekt på 19806 kroner. Denne grensen er så lav at ikke engang de med lavest lønn får innvilget en søknad om støtte. Det er heller ikke slik at personer kan søke om bostøtte på grunn av husleieøkning. Bostøtten baseres på søkerens inntekter, ikke utgifter.

Da boligmarkedet ble markedstilpasset på 80-tallet steg boligprisene så kraftig at personer med særlig svak økonomi eller spesielle sosiale/helsemessige problemer, ikke hadde muligheter til å skaffe seg en bolig. Gjennom oppretting av en kommunal boligsektor skulle kommunen hindre store sosiale problemer. Kommunaldirektørens rapport tyder på at Trondheim kommune er i ferd med å avskaffe de siste rester av sosial boligpolitikk.

Rødt vil igjen gjenreise den sosiale boligsektoren i Trondheim. Den usosiale boligmodellen må avskaffes. Husleiene i kommunale boliger må bestemmes av Bystyret og reduseres betydelig. Behovet for rimelige kommunale boliger er stort. I stedet for å selge kommunale boliger i 2020, må det legges en plan for å øke antallet boliger.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå