Debatt:

Ikke godt nytt år for Kirkestien og turgåere i Sjetnemarka?

Beboerne i Sjetnemarka etterlyser informasjon om hva som nå skjer i bydelen og hvem som har ansvar for å informere.   Foto: privat

Saken oppdateres.

Anleggsarbeidet med den nye Armfeldtvegen fra Tillerplatået og ned på Hallsteingård for 60-70 millioner har nå pågått i flere uker for å forberede den store utbyggingen av 915 nye boenheter på jordene på Hallsteingård. Store mengder av sandmasser forflyttes og området i sørlig del av Sjetnemarka mot Tiller kirke gjennomgår en stor forandring. Lauvskogen hugges ned og småfuglene vil ikke finne igjen hekkeplassene sine når de kommer tilbake til våren.

  Foto: privat

Gangstien fra Sjetnemarka og opp til Tiller kirke - de siste 50 år kalt «Kirkestien» og «Sandegga» før det - har eksistert i alle tider så lenge det har bodd folk i Sjetnemarka. Den har vært flittig brukt av trimmere og turgåere. Dessuten som snarveg for barna ved Sjetne skole ved julegudstjenester og konfirmantforberedelser i Tiller kirke.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Nå er den på grunn av anleggsarbeidet sperret av sikkerhetsmessige grunner, og dens fremtidige funksjon synes dessuten uklar og usikker. En periode da det var stor interesse for pilegrimsledene, var stien også skiltet som sådan. Men jeg kjenner ikke til om det er historisk dokumentert at dette var en av pilegrimsledene. Skiltingen kom imidlertid bort og flyttet til en annen sti i området da arbeidet med reguleringsplanen for Hallsteingård og Armfeldtvegen ble igangsatt.

Tilfeldig eller ikke kan en spørre seg om. I alle fall betimelig dersom en ikke ønsket å ivareta funksjonen til «Kirkestien» og dens historiske betydning i området. Som bevis på at den i mange år var skiltet som pilegrimsled, er nok å vise til gjenstående skilt i krysset Lunderhaugen/Lykkmarka. Dette har de ansvarlige glemt å fjerne da de fjernet skiltene i Kirkestien!

Beboerne i Sjetnemarka etterlyser informasjon om hva som nå skjer i bydelen og hvem som har ansvar for å informere. Tidligere eksisterte både bydelsutvalg og grendeutvalg som var dyktige til å informere. Men begge er nedlagt, og beboerne i Sjetnemarka føler dessverre et informasjonsvakum. Det er ikke ønskelig med et lukket bydelssamfunn hvor kommunen eller utbyggere kan ture frem uten kontakt med lokalsamfunnet. Det er derfor grunn til å etterspørre hvem som har ansvar for å gi god informasjon og oppfordre både kommunen og utbygger med tanke på de store endringer som skal skje i Sjetnemarka i årene fremover. Og til slutt gi oss Kirkestien tilbake med en trafikksikker kryssing av det som skal bli Armfeldtvegen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå