Debatt:

Sterk vekst i kollektivbruk gir kraftig kostnadsøkning

Vi vet at vi har for lite penger til å nå nullvekstmålet innen perioden for byvekstavtalen. Byutredningen viser det, skriver lederen i transportkomiteen, som mener Erling Moe tar feil om bussprisene.

Det finnes penger i Miljøpakken til å unngå takstøkning. Byvekstavtalen gir 80 millioner mer i belønningsmidler som kan brukes til blant annet reduserte takster hvis man mener det er det mest målrettede tiltaket, og det er politisk vilje til å prioritere slik.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 6. januar karakteriserer Venstres Erling Moe takstøkning i Trondheim som «høl i hue». Det er noen viktige poeng som må være med før bilde blir helhetlig.

For det første så er det slik at det finnes penger i Miljøpakken til å unngå takstøkning. Byvekstavtalen gir 80 millioner mer i belønningsmidler som kan brukes til blant annet reduserte takster. Pengene finnes der hvis man mener det er det mest målrettede tiltaket, og det er politisk vilje til å prioritere slik.

LES OGSÅ: Et prishopp som neppe frister flere til å ta buss

For det andre er det slik at midlene fra staten ikke er tilgjengelige ennå. Midlene er et positivt resultat av bompengeforliket, og det skal forhandles fram en tilleggsavtale med staten som avklarer bruken av disse. Dette gir gode muligheter, men betingelsene for bruken av midlene kommer først i januar. Da skal fem parter (Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus og Trøndelag) forhandle med staten om en avtale knyttet til bruken av dem. Det er dermed ikke riktig at vi kan disponere midlene nå. Det ville ikke vært ansvarlig å vedta et budsjett uten takstøkning i påvente av midler man ennå ikke kjenner betingelser for.

Karin Bjørkhaug (KrF)   Foto: Christine Schefte

Moe etterlyser klarere føringer fra fylkesutvalget for hvordan midlene skal brukes. Det er fem parter som skal tiltre avtalen med staten knyttet til midlene. Det er lite trolig at sjansen for enighet øker dersom hver av partene stiller med stramme og fastlagte mandat. Det er selvfølgelig viktig at man er enige om målet, og at mandatet er tydelig på hva man skal oppnå. Det er like viktig at man kjenner konsekvensen av tiltakene som settes i verk. Det gir et bedre grunnlag for smidige forhandlinger og et godt, solid forankret resultat.

LES SAKEN: Vedtok økning av bussprisene i hele Trøndelag

Vi vet at vi har for lite penger til å nå nullvekstmålet innen perioden for byvekstavtalen. Byutredningen viser det. Den sier at dersom vi gjennomfører alle planlagte tiltak, så vil vi fortsatt ha en vekst i biltrafikken på 15 prosent. Det viser med tydelighet at midlene må brukes målrettet. Da er det viktig å legge kunnskap til grunn. Byutredningen peker for øvrig på at takstreduksjon ikke er det beste virkemidlet for å nå nullvekstmålet. En ring-buss ville for eksempel vært mer effektivt i forhold til å nå nullvekstmålet.

Det er og har vært en dragkamp mellom by og fylke når det gjelder bruk av penger til drift av kollektiv. Det har vi blant annet sett når AtB fikk økte kostnader i forbindelse med innføring av nytt kollektivsystem i Trondheim 3. august i fjor. De andre partene gikk med på at Miljøpakken skal dekke 20 av til sammen 25,1 million kroner i ekstra utgifter. De resterende fem millionene må AtB finne inndekning for, noe som fører til redusert rutetilbud. Fylkeskommunen skal selvfølgelig ta sitt ansvar for kollektivtilbudet i Trondheim. Ekstrakostnader som følge av satsinger i regi av Miljøpakken, må Miljøpakken finansiere.

LES OGSÅ: Nå blir det dyrere på buss, trikk og ferje

Samarbeidet i Miljøpakken er viktig for å sikre en bærekraftig transportløsning for Trondheim og omlandet. Gjennom samarbeidet har man fått til fantastisk gode resultater! Vi har også erfaring for at sterk vekst i kollektivbruk gir kraftig kostnadsøkning (billettinntektene dekker ikke hele kostnaden). Viktig læring av den erfaringen er at vi for framtiden må kjenner konsekvensen av tiltakene vil setter i verk og har klare avtaler på hvordan eventuelt avvik skal håndteres.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå