Debatt:

Kunnskapsfiendtlig og usolidarisk utspill mot rusreformen

Når fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i sitt i Adresseavisa 3. januar tar til orde for å fortsette å straffe mennesker for rusmiddelbruk, står dette i direkte motstrid ikke bare med de faglige anbefalingene til Rusreformutvalget, men også med anbefalinger fra et samlet internasjonalt fagmiljø, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Dersom Arbeiderpartiet mener alvor når de i sitt partiprogram skriver at de ønsker «en kunnskapsbasert ruspolitikk», kan de ikke sette til side de faglige anbefalingene til Rusreformutvalget.

Konklusjonen til Rusreformutvalget er klar: Det finnes ikke belegg for å påstå at avkriminalisering vil gi mer rusmiddelbruk, samtidig som vi vet at straff er stigmatiserende og forsterker utenforskap. Det er dermed ikke grunnlag for å benytte samfunnets strengeste virkemiddel – straff – overfor personer som bruker ulovlige rusmidler. Både samtlige FN-byråer og ledende medisinske tidsskrift, som BMJ og The Lancet, har uttrykt støtte til avkriminalisering som tiltak for å redusere stigma og diskriminering, samt sikre menneskerettighetene til personer som bruker rusmidler.

LES OGSÅ: Rusreformutvalgets rapport (ekstern lenke)

LES OGSÅ: Endelig håp om en ny ruspolitikk

Når fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap)i sitt innlegg i Adresseavisa 3. januar tar til orde for å fortsette å straffe mennesker for rusmiddelbruk, står dette således i direkte motstrid ikke bare med de faglige anbefalingene til Rusreformutvalget, men også med anbefalinger fra et samlet internasjonalt fagmiljø. Å sette disse til side, og utelukkende lytte til politiet - som avviste avkriminalisering allerede før Rusreformutvalget hadde fremlagt rapporten - utviser en kunnskapsforakt som ikke er forenlig med Arbeiderpartiets uttrykte ønske om en kunnskapsbasert rusmiddelpolitikk.

Arbeiderpartiet har lenge vært et parti som har kjempet mot sosial ulikhet. Det er på tide at de tar konsekvensene av dette også på rusfeltet. Vi vet at straffen rammer skjevt, der de som blir tatt for rusmiddelbruk først og fremst er personer med lav inntekt og sosial status.

LES OGSÅ: Eks-rusmisbruker støtter fylkesordføreren

Kriminaliseringen bidrar til å opprettholde sosiale forskjeller ved at de som blir tatt, får et rulleblad som ekskluderer dem fra deler av arbeids- og samfunnsliv. Å bli stemplet som kriminell, kan dessuten forsterke utenforskap og svekke motivasjonen til samfunnsdeltagelse. En overgang fra straff til hjelp vil være et viktig steg for å sikre sosial rettferdighet og et bedre oppfølgingstilbud til dem som har falt, eller er i ferd med å falle utenfor på grunn av rusproblemer.

Det er på tide å sette en endelig strek over det jussprofessor Johs. Andenæs kalte «århundrets største feilinvestering i straff», og heller satse på forebygging som fungerer. Her kan Sandvik med fordel lese innlegget til Kari Lossius, psykologspesialist og tidligere leder av Bergensklinikkene: Lossius skriver at hverken hennes egen erfaring fra 30 år i rusfeltet, eller forskningen hun kjenner til, støtter forestillingen om at straff virker forebyggende. God forebygging, skriver hun, handler om å bygge samfunn som legger til rette for at alle barn får trygge, kloke voksne rundt seg, gode mobbefrie skoler og gode fritidstilbud slik at ingen stenges ute av det gode fellesskap». Dette er tiltak som burde vekke gjenklang hos en Ap-politiker.

LES OGSÅ: Nok synsing, Sandvik! Rusreformen vil redde liv

Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Normal Norge og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon har fredag 10. januar et folkemøte om rusreformen på Litteraturhuset i Trondheim. Anne Helene Tveit, psykologspesialist og medlem av Rusreformutvalget, skal her legge frem Rusreformutvalgets anbefalinger og det faglige grunnlaget for disse. Vi håper at Sandvik med flere vil møte opp for å oppdatere seg på kunnskapsgrunnlaget før de konkluderer med hvilken side av historien at Ap vil stille seg på.

Norge har nå muligheten til å bli et foregangsland for en human, solidarisk og kunnskapsbasert rusmiddelpolitikk. Det skulle bare mangle at Arbeiderpartiet stiller seg bak denne historiske utviklingen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå