Debatt:

Rødt svarer SV om «Lakesvei nord»: Det er på høy tid at denne trafikkfarlige og rasutsatte veien oppgraderes

Laks transporteres med trailere fra blant annet Vikna (bildet) og sørover.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.


Det medfører ikke riktighet når SV skriver i et leserinnlegg at Rødt ønsker en vesentlig dårligere standard på «Laksevei nord» fra Flerengstad i Nærøysund til Gartland i Grong. Det er på høy tid at denne trafikkfarlige og rasutsatte veien oppgraderes, og Rødt stemte derfor for veien Fylkestinget og for at dette var et viktig prosjekt som måtte få prioritet i ny Nasjonal transportplan. Sett i lys av økt pendling mellom tettstedene i Ytre Namdal er det kanskje især strekningen Rørvik-Foldereid som over de neste årene vil få tyngst personbiltrafikk og som bør prioriteres først.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Fredrik Østvang Duna 

Hallgeir Frøseth Opdal 

Vi er imidlertid uenig i at det skulle legges inn en forutsetning om 80 prosent bompengefinansiering og at man må se på om det er mulig å få ned kostnadene, med blant annet å akseptere en lavere fartsgrense enn 80 km/t på enkelte deler av strekningen. Veien vil få en totalkostnad på 3 milliarder, og det vil med en så høy bompengefinansiering medføre store kostnader for de som er avhengig av veien til daglig. Det er Det å dimensjonere veien for modulvogntog med laks er dyrt og Rødt mener derfor at oppdrettsindustrien bør betale en større del av kostnadene direkte og dermed unngå dyre bompasseringer for lokalbefolkingen. Staten som har 10 000 milliarder kroner på bok bør også finansiere en langt større andel av veien enn det som er tiltenkt.

LES OGSÅ: SV Trøndelag ønsker trafikksikre veier i Trøndelag: Folket i Ytre Namdal må sjøl bestemme om de vil betale «Laksevei Nord» med bompenger

Det er mange viktige saker å ta tak i når det gjelder vei i Namdalen og Rødt vil jobbe for dette. Nylig ble en grend i Overhalla isolert grunnet at veien ble oversvømt flere dager, og på Otterøya er det en svært rasutsatt strekning. Det årlige etterslepet på veivedlikehold i Trøndelag er 5 milliarder kroner og er økende. Rødt mener at det er her den virkelig store innsatsen bør settes inn. Rødt vil også jobbe for å få mer godstransport fra Ytre Namdal over til sjøveien. Her kan man jo for eksempel nyttiggjøre seg av den nye kaia i Vikna.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå